Start Aktualności Ogłoszenie naboru wniosków na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”

„Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024” - nabór wniosków

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”.

Celem naboru jest wspieranie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego gmin z terenu województwa w realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny, rozumianych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, Wielkopolskim Programem Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025, w tym szczególnie tworzeniu miejsc realizacji usług społecznych skierowanych do rodzin z dziećmi, w szczególności poprzez organizację działań wspierających sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych – Wielkopolskich Klubów Rodzinnych.

Wszystkie informacje na temat naboru oraz pliki do pobrania do znalezienia w zakładce: Wielkopolskie Kluby Rodzinne.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com