Konsultacje projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021–2025. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021–2025 i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: marzena.urbanczyk@rops.poznan.pl.

Uwagi można składać do 22 listopada 2021 r.

Załączniki:

  1. Projekt Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021–2025 (konsultacje) – Plik Word DOCX 908 KB
  2. Formularz zgłaszania uwag Wielkopolski Program Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością – Plik Word DOCX 167 KB