Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

[AKTUALIZACJA: 2020-12-21]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”

Województwo Wielkopolskie, zgodnie z Uchwałą Nr 2962/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku, przeprowadziło I edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, zwanego dalej „Konkursem”. Celem Konkursu było nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2020 roku.

Konkurs prowadzony był na terenie Wielkopolski. Konkurs skierowany był do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych. Konkurs był konkursem otwartym.

Kapituła Konkursu dokonała zatwierdzenia formalnego 60 zgłoszeń konkursowych i dokonała wyboru Laureatów I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” .

Laureatami I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” zostali:

L.p. Uczestnik Nazwa inicjatywy
1 Pani Małgorzata Wieczorek i Wolontariusze: Jadwiga Bartoszek, Siostra Anna Katrarzyna Habrat- ALBERTYNKA, Siostra Joanna Klara Czepułkowska-ALBERTYNKA, Siostra Beata Dobrawa Korzeniewska- ALBERTYNKA, Malewicz Adam, Siostra Elżbieta, Noemi Gajewska, Siostra Iwona Dagmara Lange – Zgromadz. Sióstr Franciszkanek, Janusz Mędrygał – Brat zakonny – Kapucyn, Siostra Dorota Bagińska, Bagniewski Andrzej, Bezak Małgorzata, Bochenek Kazimiera, Czaplicka Monika, Gościewska Anna, Lekan Małgorzata, Marek Muzyka, Grażyna Wawrzyńska, Waldemar Witowski, Barbara Woźniak, Andrzej Krawczyk – Brat zakonny, Siostra Ewa Magdalena Wronicz, Adam Gęstwa – Brat zakonny, Rymarska Milena, Fundacja Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej CHOPS – Roman Żarnecki. Wsparcie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przez grupę wolontariuszy w trakcie kryzysu kadrowego w okresie kwiecień-maj 2020 roku
2 Pan Bartosz Waliszewski z sąsiadami Wyskakuj z laptopa
3 Pan Piotr Rubisz Wolontariat WPN
4 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu Szkolny Wolontariat
5 Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu Wolontariusze PCK razem przeciw COVID-19
6 Pani Kinga Klemczak Wsparcie ponad wszystko
7 Gmina Czarnków Pomagamy Razem w Gminie Czarnków
8 Pani Izabella Galuba-Bryja Inicjatywa wolontariacka dla i na rzecz osób chorych (dzieci z niepełnosprawnościami)
9 Pani Agnieszka Narloch POMOCNI ZŁOTÓW
10 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski Pomaga Seniorom oraz Osobom z Niepełnosprawnościami

Plik do pobrania: Ogłoszenie Wyników Konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat 2020 – Word 69 KB


Ogłaszamy pierwszą edycję Konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020.

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2020 realizują lub zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie.

Te działania mogły być dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, indywidualnie lub zespołowo, w tym w czasach pandemii.

Przykładowe obszary inicjatyw wolontariackich to: wolontariat obywatelski, wolontariat sąsiedzki, wolontariat międzykulturowy, wolontariat młodzieżowy, wolontariat senioralny, wolontariat rodzinny, wolontariat kryzysowy, wolontariat na rzecz zrównoważonego rozwoju (inicjatywy na rzecz ziemi, powietrza, wód i zwierząt).

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki i wolontariuszy w 2020 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 27 listopada 2020 roku. Rozstrzygnięcie i zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat[at]rops.poznan.pl.