Szkolenia

Szanowni Państwo,

wsparcie kadry pomocy i integracji społecznej jest jednym z podstawowych zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Ważnym elementem tego wsparcia są szkolenia, warsztaty, treningi, webinaria o bardzo różnorodnej tematyce – dopasowanej do Państwa potrzeb.

Główne obszary tematyczne naszego wsparcia szkoleniowego to:

  • metodyka pracy socjalnej w oparciu m.in. o: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR) , dialog motywujący,
  • metody budowania komunikacji z klientem, np. porozumienie bez przemocy,
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  • metodyka działania asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej,
  • standardy usług pomocy i integracji społecznej,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • oraz inne adekwatne do potrzeb.

Mamy świadomość, że praca w zawodzie „pomagacza” współcześnie stawia przed Państwem wiele wyzwań i dylematów i też obarczona jest ryzykiem wypalenia zawodowego. W związku z tym oferujemy dla Państwa także indywidualne i grupowe wsparcie, takie jak: coaching i superwizja pracy socjalnej.

Superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
Olimpia Piłat-Pawlak – starsza specjalistka ds. szkoleń, superwizorka pracy socjalnej
e-mail: szkolenia@rops.poznan.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą szkoleń w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” skierowaną do pracownic i pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Ofertę znajdą Państwo w zakładce Partnerstwo dla rodziny.