Program „Wielkopolska Karta Rodziny”

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego:
Program „Wielkopolska Karta Rodziny” – plik w formacie pdf 377kB

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobligowany jest przez ustawodawcę do prowadzenia polityki rodzinnej z równoczesnym  naciskiem na  wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Dzięki innowacyjnym instrumentom aktywizacji społecznej możemy realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym. Takim innowacyjnym instrumentem jest karta Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

KONTAKT

Izabela Andrzejewska
Specjalista ds. współpracy w obszarze wsparcia rodziny w Dziale Koordynacji Polityki Społecznej
tel. 61 856 79 57

izabela.andrzejewska@rops.poznan.pl

Sprawozdanie za 2018r.

spr. WKR za 2018

Plan działań na 2019r.

Plan WKR na 2019

Sprawozdanie za 2020r.

Sprawozdanie z realizacji działań WKR za 2020 rok