Start ROPS w Poznań

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS), jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialną za realizację szeregu zadań w obszarze polityki społecznej w województwie wielkopolskim, zgodnie z priorytetami określonymi w  "Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2030 r."

ROPS realizuje zadania na rzecz sześciu głównych grup adresatów – mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski określonych w "Strategii...":

 1. Rodzin, systemu pieczy zastępczej i adopcji.
 2. Osób z ograniczoną sprawnością, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 3. Osób starszych.
 4. Osób z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, w tym np. w kryzysie bezdomności.
 5. Migrantek i migrantów.
 6. Kadry pomocy i integracji społecznej.

W systemie pomocy społecznej na rzecz tych osób działa wiele instytucji, których zadaniem jest wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu jakości życia (np. organizowanie rehabilitacji, opieki w miejscu zamieszkania czy w specjalnie dedykowanych placówkach, zapewniania doradztwa, wsparcia asystentów czy wsparcia mieszkaniowego). Są to przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe oraz wiele innych instytucji wyspecjalizowanych w udzielaniu wsparcia np. schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami itp.

Jako urząd działający w strukturach Samorządu Województwa Wielkopolskiego - poznański ROPS realizuje przede wszystkim zadania skierowane do tych instytucji na terenie całego województwa, których zadaniem jest wspierać bezpośrednio mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski.

W związku z powyższym ROPS przede wszystkim oferuje tym instytucjom:

 • szkolenia i dostarczanie wiedzy o nowych metodach pracy gminom i powiatom,
 • wsparcie w rozwoju pracownic i pracowników systemu,
 • wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań,
 • umożliwia nawiązywania kontaktów pomiędzy różnymi instytucjami.

Misją ROPS wobec wszystkich mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski jest dostarczanie informacji o tym, jak i gdzie szukać wsparcia i jakie instytucje mogą go udzielić.

Struktura i Działy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

 1. Dział Organizacyjno–Administracyjny.
 2. Dział Finansowo–Kadrowy.
 3. Dział Polityki Senioralnej.
 4. Dział Polityki Rodzinnej.
 5. Dział Polityki Migracyjnej.
 6. Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością.
 7. Dział Włączenia Społecznego.
 8. Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej.
 9. Dział Innowacji Społecznych.

W skład Ośrodka wchodzą także:

 1. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu.
 2. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile.
 3. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Lesznie.
 4. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie.
 5. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com