ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU ON-LINE PN.:

Wyzwania związane z deinstytucjonalizacją, rozwojem usług społecznych i centrów usług społecznych

w dniu 25.02.2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00, na platformie ZOOM

SPOTKANIE POPROWADZĄ EKSPERCI:

prof. Marek Rymsza – doradca Prezydenta RP, koordynator Sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju

Cezary Miżejewski – prezes Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Anna Bugalska – przedstawicielka Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o przesłanie zeskanowego formularza zgłoszeniowego (w załączniku) na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl do dnia 23 lutego 2022.

Po przesłaniu formularza zostanie zwrotnie przesłany link do wydarzenia.

AGENDA SPOTKANIA

9:00-9:15 Przywitanie gości i wprowadzenie do spotkania – Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

9:15-10:30 Wyzwania dotyczące rozwoju usług społecznych

1. Prezentacja wprowadzająca – Anna Bugalska, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

2. Dyskusja moderowana z udziałem ekspertów:

• prof. Marka Rymszy, przedstawiciela Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RPO

• Cezarego Miżejewskiego, prezesa Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

• Pytania i odpowiedzi od osób uczestniczących

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Deinstytucjonalizacja – wybór czy konieczność? Czy to się uda?

1. Prezentacja wprowadzająca – Anna Bugalska

2. Dyskusja moderowana z udziałem ekspertów: prof. Marka Rymszy i Cezarego Miżejewskiego

3. Pytania i odpowiedzi

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:30 Rola Centrów Usług Społecznych w procesie rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji – prof. Marek Rymsza

Pytania i odpowiedzi

13:30:13:45 Przerwa

13:45-14:45 Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych – Cezary Miżejewski

Pytania i odpowiedzi

14:45-15:00 Podsumowanie

————————————————————————————————————————————————————————–

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE 2021 – AKTUALIZACJA 29.09.2021

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem wsparcia na rok 2021:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2021


SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE MODEL KOOPERACJI

DLA GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami realizacji modeli dla gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Logotypy projektów: Kooperacje 3d, Kooperacja - efektywna i skuteczna oraz Liderzy Kooperacji

W dniu 15 września odbyło się pierwsze z cyklu 3 spotkań upowszechniających model kooperacji pomiędzy instytucjami na rzecz wsparcia osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Pierwsze z nich było dedykowane dla przedstawicieli instytucji polityk sektorowych pracujących na rzecz wsparcia rodziny z obszarów gmin miejsko-wiejskich.

Zapraszamy do pobrania materiałów ze spotkania

Prezentacja upowszechnianie modelu dla gmin miejsko-wiejskich

W trakcie kolejnych planowanych spotkań omówimy modele kooperacji wypracowane na terenach gmin miejskich i wiejskich.

O terminach spotkań poinformujemy na stronie.


HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK 2021

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem wsparcia w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2021


BEZPŁATNE WARSZTATY!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pn. „Przemoc i uzależnienia – jak diagnozować i wspierać rodzinę w kryzysie”
Prowadzenie: Tomasz Chełek
Terapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu.

Warsztaty kierowane są do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO z terenu gminy Śrem.

FORMY I METODY PRACY: Praca warsztatowa, praca w grupach i indywidualna, poszukiwanie rozwiązań poprzez pracę na konkretnych przykładach, mini wykłady.
W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz obiad/ zimny bufet.

W WARSZTATACH MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE 15 OSÓB.
O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

WYKAZ ZAGADNIEŃ:

1.Praca (wywiad) z dzieckiem w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy – warsztat:

 • jak powinna przebiegać taka rozmowa, jak się do nie j przygotować?
 • schemat rozmowy w oparciu o 10 punktów,
 • omówienie zasadności i celowości powyższych,
 • przygotowanie pytań do poszczególnych punktów,
 • praca własna uczestników

2. Praca z rodzina z problemem uzależnienia:

 • rodzina z problemem alkoholowym, czyli warsztat o rodzinie jako o systemie, na temat stereotypów i mitów związanych z uzależnieniem, o skutkach i wpływie picia na członków rodziny,
 • jak definiować uzależnienie, o objawach i mechanizmach uzależnienia,
 • czym jest współuzależnienie – o przekonaniach i wymiarze uwikłania,
 • dzieci w rodzinie alkoholowej
 • przemoc w rodzinie – przemoc domowa a alkohol
 • życie z osobą po terapii – trzeźwiejący alkoholicy

3.Uzależnienia behawioralne – czym są, możliwości leczenia.

4.Pandemia, a kryzys w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży:

 • sfera edukacyjna,
 • sfera rodzinna,
 • sfera rówieśnicza

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach należy przesłać wypełniony skan druku:
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy – najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021.

Osoba do kontaktu: Kamila Wejman: tel. 61 8567 318, mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl


HARMONOGRAM WSPARCIA DLA GMIN UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE NA ROK 2021:

W związku z powrotem do działań skierowanych dla gmin uczestniczących w projekcie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia na rok 2021.

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2021

KOMUNIKAT

12.03.2020

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od dnia 12 marca br. do 31 marca br. wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” na terenie województwa wielkopolskiego, zostają zawieszone. O terminach wznawianych działań będziemy informować na bieżąco.

Harmonogram-wsparcia-2020

PODZIĘKOWANIE – ZAKOŃCZENIE PRACY PARTNERSKICH ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH

Za nami już ostatnie spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych/ Powiatowych Grup Refleksyjnych tj. przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia takich jak oświata, pomoc społeczna, zdrowie, edukacja, sport, sądownictwo, kultura czy organizacje pozarządowe z powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego i śremskiego. Tym samym zakończyliśmy trwający od września 2018 roku do marca 2020 roku cykl comiesięcznych spotkań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Państwa wiedza i doświadczenie przekuło się na opracowanie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem, który jest aktualnie w fazie testowania w poszczególnych gminach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo:

Powiat gnieźnieński:

Prowadzący: Krzysztof Pilarz

Uczestnicy:

 • Joanna Dorodzała-Kowalewska
 • Katarzyna Górka
 • Hanna Maćkowiak
 • Agnieszka Sopolińska
 • Gabriela Staszewska
 • Joanna Sujak

Powiat gostyński

Prowadząca: Agnieszka Nymś-Górna

Uczestnicy:

 • Mariusz Duda
 • Jagoda Grzelczak-Serwatka
 • Ewa Pawłowska
 • Irena Polaszek
 • Edyta Rokicka
 • Adam Sarbinowski
 • Wojciech Wenderski

Powiat śremski:

Prowadząca: Renata Deka

Uczestnicy:

 • Wioleta Bartkowiak
 • Tomasz Kania
 • Elwira Misiak
 • Agnieszka Oleszak-Baczyńska
 • Katarzyna Sarnecka
 • Marzena Urbaniak
 • Justyna Widera

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA W TORUNIU

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF RESEARCH ON FAMILY SERVICES

(Cooperation in family Service Delivery- Effective and Efficient)

23RD – 25TH MARCH, 2020

Organized by the Centre for Family Research, Nicolaus Copernicus University (UMK), Toruń.

W dniach 23-25 marca br. w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbędzie się w konferencja międzynarodowa II International Scientific Conference of Research on Family Services. Organizatorem konferencji jest Centrum Badań nad Rodziną WFiNS UMK w Toruniu. Konferencja będzie odbywać się w całości w języku angielskim. Konferencji towarzyszyć będą liczne panele dyskusyjne i sesje plenarne.

Zakres tematyczny konferencji:

 • wspieranie rodzin w środowiskach lokalnych – teoretyczny i praktyczny kontekst usług
 • praca socjalna z rodzinami
 • współpraca w zakresie usług dla dzieci i rodziny
 • innowacje społeczne i nowoczesne technologie jako narzędzi poprawy usług rodzinnych
 •  wdrożenie i ocena usług rodzinnych
 • podejście metodologiczne w badaniach

Wśród prelegentów znajdą się m.in:

 • Barbara Socha –Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • dr Jarosław Przeperski – dyrektor CBnR, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Bruce Thyer – College of Social Work, Florida State University; editor of journal “Research on Social Work Practice”
 • Prof. Brian Taylor – Professor of Social Work, Ulster University, Belfast, Irlandia Północna
 • Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka RP
 • Prof. hab Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski; Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. Brian Littlechild – University of Hertfordshire, UK
 • dr. hab. Radosław Sojak – Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Partnerskie Zespoły Kooperacji zawiązane!

W okresie od stycznia do czerwca br. przystępujemy do kolejnego etapu projektu, jakim jest pilotaż modelu kooperacji wypracowanego w I kamieniu milowym. W tym celu zorganizowano spotkania z instytucjami działającymi na terenie gmin i powiatów uczestniczących w projekcie. Wynikiem tych spotkań jest podpisanie deklaracji/ porozumienia o współpracy oraz powołanie Partnerskich Zespołów Kooperacji, w skład których wchodzą osoby decyzyjne, tzn. dyrektorzy i kierownicy, mający za zadanie włączanie podległych instytucji i podmiotów w działania.

Do tej pory odbyły się spotkania:

23 stycznia – powiat poznański, gmina Swarzędz

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, przy udziale z-cy burmistrza p. Tomasza Zwolińskiego, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anny Rendy oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
 6. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
 9. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
 10. Przedszkole nr 3 „Pod kasztanami” w Swarzędzu

24 stycznia – powiat gostyński, gmina Krobia

Spotkanie odbyło się na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, przy udziale Burmistrza Gminy Krobia p. Łukasza Kubiaka, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi p. Edyty Rokickiej oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
 2. Stowarzyszenie Ziemia Krobska
 3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi
 4. Szkoła Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. Centrum Integracji Społecznej w Krobi

29 stycznia – powiat śremski, gmina Śrem

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Śremie, w Sali Sesyjnej, przy udziale Burmistrza Śremu p. Adama Lewandowskiego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marii Świdurskiej oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Urząd Miejski w Śremie
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Śremie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
 4. PCPR w Śremie
 5. Zespół Szkół Technicznych im. H.Cegielskiego w Śremie
 6. Fundacja Pro-Rodzina
 7. Śremski Sport
 8. Biblioteka Publiczna w Śremie
 9. Fundacja Familia w Śremie
 10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie
 11. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

      

30 stycznia – powiat gnieźnieński, gmina Czerniejewo

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, przy udziale kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie p. Emilii Banaszak, Burmistrza Trzemeszna p. Krzysztofa Derezińskiego, kierownika MGOPS w Witkowie p. Wojciecha Móla oraz następujących instytucji:

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie
 2. Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie
 3. Przedszkole „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie
 4. Szkoła Podstawowa im. O. Kopczyńskiego  w Czerniejewie
 5. Szkoła Podstawowa w Żydowie

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom za okazaną chęć współpracy i wkład w rozwój projektu. Jednocześnie przypominamy, iż porozumienia te mają charakter otwarty co oznacza, że jeżeli w czasie jego funkcjonowania pojawi się kolejna instytucja, która wyrazi gotowość do włączenia się we współpracę, może podpisać porozumienie przyjmując jego zapisy określające zasady pracy i współpracy. Każdorazowo o takim fakcie będą informowane wszystkie pozostałe instytucje.

Schemat modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich

Pliki do pobrania:

model_kooperacji-skrocona_wersja

model_kooperacji-pelna_wersja

model_kooperacji-zalaczniki

model_kooperacji-narzedzia

BEZPŁATNE WARSZTATY

W ramach II kamienia milowego, do końca września 2020 roku, przeprowadzonych zostanie 10 6-godzinnych bezpłatnych warsztatów skierowanych dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin i powiatów uczestniczących w projekcie. Każdorazowo w warsztatach udział może wziąć 15 osób. Celem tych warsztatów jest wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie. Do tej pory odbyły się następujące warsztaty:

27 listopada 2019 – Śrem

Prowadzenie: Anna Janiak, Spółdzielnia Socjalna „Furia”

Tematyka: Praca w zespołach zadaniowych na rzecz wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnościami

5 grudnia 2019 – Swarzędz

Prowadzenie: Anna Janiak, Spółdzielnia Socjalna „Furia”

Tematyka: Skuteczna komunikacja fundamentem efektywnej pracy na rzecz wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnościami

Uczestnicy szkolenia w jego trakcie.

23 stycznia 2020 – Czerniejewo

Prowadzenie: Magdalena Szutarska, Pracownia Psychologiczna

Tematyka: Trudny klient? Trudna sytuacja? Jak wzmacniać kompetencje własne w pracy z klientem:

 • Definicja „trudnego klienta” – jakie sytuacje w pracy z klientem odczytujemy jako trudne? Zebranie oczekiwań grupy w związku z warsztatem.
 • Trójkąt PCM (potrzeby, cele, możliwości); wykorzystanie narzędzia rozumieniu sytuacji klienta
 • Praca z klientem „dobrowolnym” i „niedobrowolnym”. Budowanie kontaktu, realizowanie celów, praca w kierunku zmiany
 • Jak motywować do zmiany? Narzędzia wspierające proces gotowości, motywacji klienta
 • Kompetencje własne w pracy z „klientem trudnym”

20 lutego 2020 – Krobia

Prowadzenie: Magdalena Szutarska, Pracownia Psychologiczna

Tematyka: Trudny klient? Trudna sytuacja? Jak wzmacniać kompetencje własne w pracy z klientem:

 • Definicja „trudnego klienta” – jakie sytuacje w pracy z klientem odczytujemy jako trudne? Zebranie oczekiwań grupy w związku z warsztatem.
 • Trójkąt PCM (potrzeby, cele, możliwości); wykorzystanie narzędzia rozumieniu sytuacji klienta
 • Praca z klientem „dobrowolnym” i „niedobrowolnym”. Budowanie kontaktu, realizowanie celów, praca w kierunku zmiany
 • Jak motywować do zmiany? Narzędzia wspierające proces gotowości, motywacji klienta
 • Kompetencje własne w pracy z „klientem trudnym”

11 marca 2020 – Krobia

Prowadzenie: Magdalena Szutarska, Pracownia Psychologiczna

Tematyka: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Rozpoczęły się spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych w ramach II kamienia milowego.

W pierwsze dwa weekendy września rozpoczął się cykl spotkań w ramach II Kamienia milowego w ramach realizacji projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”. Partnerskie Zespoły Kooperacyjne z powiatów: poznańskiego, śremskiego, gostyńskiego oraz gnieźnieńskiego będą pracować nad procesem wdrożenia wypracowanego modelu kooperacji, dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem, stwarzając podłoże do testowania modelu w pilotażowych gminach.

Życzymy owocnej pracy i dużej dawki kreatywności !

Spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dla Makroregionu II. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele ROPS z 6 województw zaangażowanych w pracę nad projektem.

W czasie spotkania omówiono kolejne kroki i zadania stojące przed realizatorami projektu w jego kolejnym etapie, tj. II kamieniu milowym. Ponadto omówiony został sposób testowania narzędzi zawartych w „Modelu Kooperacji”.

I KAMIEŃ MILOWY ZA NAMI!

Z dniem 31 marca 2019 roku zakończyliśmy pierwszy etap (tzw. kamień milowy) projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Celem tego etapu było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych. Zadanie to zostało osiągnięte dzięki wielopłaszczyznowym działaniom skierowanym nie tylko do przedstawicieli tychże instytucji na terenie wybranych gmin miejsko-wiejskich, ale również całej Wielkopolski oraz dzięki aktywnej postawie uczestników poszczególnych działań, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze pracy z rodziną.

W ramach I kamienia milowego odbyły się następujące działania na terenie woj. wielkopolskiego:

A. skierowane do gmin uczestniczących w projekcie:

 • 20 spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych tj. pracowników poszczególnych sektorów pracujących bezpośrednio z rodzinami (4 spotkania dla każdego powiatu);
 • 8 spotkań Powiatowych Grup Decydentów tj. decydentów z poziomu powiatu (po 2 spotkania dla każdego powiatu);
 • 2 spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej tj. decydentów z poziomu województwa;
 • 8 seminariów dot. efektywnej pracy w zespole dla 50 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin (po 2 seminaria dla każdego powiatu);

 • 1 coaching grupowy dla 15 pracowników socjalnych;

 • coaching indywidualny dla 4 pracowników socjalnych.

B. skierowane do gmin nie uczestniczących w projekcie:

 • 1 spotkanie konsultacyjne dla 100 osób – pracowników wszystkich sektorów zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin;

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za cenny wkład wniesiony w prace nad projektem.

Tym samym przystępujemy do realizacji II kamienia milowego pn. PRZEPROWADZENIE TESTU MODELU KOOPERACJI, który trwać będzie 18 miesięcy tj. do 30 września 2020 roku.

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

Zawiadamiamy o nowym terminie spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, które odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w sali nr 624.

Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Osoby do kontaktu: Kamila Wejman, tel. 61 856 73 18, mail : kamila.wejman@rops.poznan.pl, Monika Bączyk-Widawska, tel. 61 856 73 18, mail: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl 

SPOTKANIE REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej, w którym uczestniczyli reprezentanci wojewódzkich podmiotów polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia). Zespół pracował bardzo efektywnie i dostarczył niezwykle cenny materiał  badawczy, niezbędny do opracowania i wdrożenia modelu.

Celem spotkań jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych i wprowadzenie nowego profilu usług opartego  o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Kolejne zebranie już pod koniec marca !

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Badań nad Rodziną – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w  spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”:

4 marca 2019 r.

w Sali Posiedzeń nr 2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

w godzinach od 9.00 – 15.00

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji następujących sektorów:  pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji      i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu województwa wielkopolskiego, z gmin nie uczestniczących w projekcie (tj. gmin: Śrem, Czerniejewo, Krobia, Swarzędz i Kostrzyn).

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy poznają założenia projektu oraz wstępne modele kooperacji międzyinstytucjonalnej, będące m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej – funkcjonujących w ramach projektu.

W trakcie drugiej części odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi oraz propozycje do wypracowywanego modelu.

W spotkaniu może wziąć udział do 100 osób. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 marca 2019 r. 

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu konsultacyjnym należy przesłać mailem formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy konsultacje

Agenda spotkania konsultacyjnego

09:00 – 09:30 Przywitanie uczestników spotkania

09:30 – 09:40 Prezentacja na temat  projektu  „Kooperacja-efektywna i skuteczna”

09:40 – 10:10 Praktyk jako ekspert i badacz – doświadczenia Polskie i zagraniczne

10:10 – 10:25  Przerwa kawowa

10:25 – 12:25  Blok edukacyjno – szkoleniowy

 1. Uwarunkowania efektywnej współpracy instytucji w świetle badań
 2. Od kooperacji do integracji – czyli jak budować system wsparcia rodziny
 3. Familiocentryzm – rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia

12:30 – 13:00 Obiad

13:00 – 15:00 Blok konsultacyjny: konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi oparte o technikę koła przypadków (study circle). Uczestnicy otrzymają materiały prezentujące trzy różne modele wsparcia rodziny na poziomie gminy. Modele są skonstruowane na podstawie analizy materiałów wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne.

15:00 Zakończenie spotkania

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE_aktualizacja

W latach 2018/2019 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej:

Harmonogram wsparcia 2018_2019_aktualizacja

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W COACHINGU GRUPOWYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników socjalnych z gmin: Śrem, Swarzędz, Krobia, Czerniejewo oraz Kostrzyn do udziału w 16-godzinnym bezpłatnym coachingu grupowym, który odbędzie się w dniach 27-28 lutego br. w Poznaniu.

Coaching grupowy to metoda pracy podczas której uczestnicy pracują nad własnymi celami zawodowymi, wypracowują sposoby na poprawę skuteczności działań, dzielą się doświadczeniami z osobami zajmującymi podobne stanowiska.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Stawianie sobie celów i wypracowywanie skutecznych narzędzi do ich osiągania
 • Prowadzenie rozmów coachingowych ze klientami
 • Wykorzystywanie swojego potencjału dla dobra klientów
 • Budowanie efektywnej strategi lub taktyki dla poprawy wyników
 • Tworzenie  atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy

MIEJSCE SPOTKANIA: hotel Safir w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49

PROWADZĄCY: dr Jolanta Jaworska (J&J Psychoedukacja)

CZAS TRWANIA: 1 dzień: 10.00 – 18.00; 2 dzień: 8.00 – 16.00

Uczestnikom zapewniamy nocleg i wyżywienie.

W coachingu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy przedłożyć formularz zgłoszeniowy (wypełnia instytucja, w której zatrudniony jest pracownik socjalny) oraz formularz uczestnictwa w projekcie (wypełnia sam uczestnik).

Formularz uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. telefonu: 61 856 73 18.

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SEMINARIA

Zapraszamy pracowników instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego, śremskiego i poznańskiego do udziału w II części bezpłatnego seminarium poświęconego tematyce efektywnej współpracy w zespole.

Seminarium kierowane jest do 50 pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych  w pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

TERMINY SPOTKAŃ:

Powiat gnieźnieński: 12 lutego br., miejsce: świetlica wiejska Wierzyce, os. Leśne 7

Powiat gostyński: 13 lutego br., miejsce: Wyspa Kasztelańska, sala Przemysła II, ul. Plac Kościuszki 3; Krobia

Powiat poznański: 18 lutego br., miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14;

Powiat śremski: 19 lutego br., miejsce: Biblioteka Publiczna w Śremie, ul. Grunwaldzka 10

CZAS TRWANIA: 9.00 – 17.00

PROWADZĄCA: Małgorzata Wiśniewska

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

Współpraca w zespole:

 • Zasady pracy z osobami o różnych temperamentach, (w tym metodologia stylów zachowań MaxieDISC);
 • Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole;
 • Motywowanie zespołu;
 • Ujęcie ogólne (teorie motywacji);
 • Bodźce i ich stosowanie;
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar;
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.

Ewaluacja funkcjonowania zespołu:

 • Ewaluacja ciągła i okresowa;
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny;
 • Superwizja pracy zespołu.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić i dostarczyć mailem formularz zgłoszeniowy na adres:

kamila.wejman@rops.poznan.pl – powiat poznański i śremski;

monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl – powiat gnieźnieński i gostyński

seminarium Formularz zgłoszeniowy powiat śremski

Formularz zgłoszeniowy powiat poznański

seminarium Formularz zgłoszeniowy

seminarium Formularz zgłoszeniowy gnieźnieński

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE ŚREMSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_sądownictwo

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_pomoc społeczna

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

KOLEJNE SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W dniach 8-9.12.2018 r. odbyły się kolejne z cyklu spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz gostyńskiego, natomiast w dniach 15-16.12.2018 r. –z terenu powiatu śremskiego oraz poznańskiego. Tym razem uczestnicy pracowali nad tematem zasad współpracy i komunikacji w zespole.

Jednocześnie informujemy, iż posiadamy dwa wolne miejsca do prac w grupie z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel : 61 8567 318

W POWIATACH GNIEŹNIEŃSKIM, GOSTYŃSKIM, ŚREMSKIM ORAZ POZNAŃSKIM ODBYŁ SIĘ PIERWSZY MODUŁ SEMINARIUM

W dniach 22.11, 23.11, 27.11 oraz 4.12. br. spotkaliśmy się z uczestnikami seminariów, prowadzonych na terenie gmin: Czerniejewo, Krobia, Śrem oraz Swarzędz. Prowadząca spotkanie Małgorzata Wiśniewska – trener biznesu oraz dyplomowany coach z wieloletnim doświadczeniem – ujęła zebranych wysokim poziomem profesjonalizmu oraz niezwykle praktycznym wymiarem seminarium. Interaktywny charakter tego spotkania nie pozwolił się nudzić uczestnikom!

Seminaria poświęcone były tematyce współpracy i komunikacji w grupie. Omawiane zagadnienia obejmowały m.in: sposoby prowadzenia dyskusji, koncepcję celu zgodnie z zasadą S.M.A.R.T., omówienie mechanizmów i pułapek stereotypowego myślenia. Pojawiła się również okazja do poznania swoich predyspozycji w zakresie ról pełnionych grupie za pomocą testu Belbina.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, a tych, którzy chcieliby dołączyć do drugiego modułu seminarium, serdecznie zapraszamy !

Przypominamy :

Seminaria skierowane są do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Terminy kolejnych seminariów:

12.02.2019 – powiat gnieźnieński,

13.02.2019 – powiat gostyński,

18.02.2019 – powiat poznański,

19.02.2019 – powiat śremski.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl,

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl,

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

 

PIERWSZE SPOTKANIA PGD JUŻ ZA NAMI !

We wtorek 13.11 br.  oraz czwartek 15.11 br. w powiecie gostyńskim oraz gnieźnieńskim odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Decydentów, tj. przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy oraz dyrektorów/kierowników podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Dziękujemy uczestnikom za przybycie, aktywny udział w spotkaniu oraz  cenną wymianę doświadczeń. Zdobyliśmy wiele ciekawych informacji, które posłużą nam do budowania naszego projektowego modelu kooperacji. Jednocześnie informujemy, iż osoby chętne mogą nadal zgłaszać swój udział w kolejnych spotkaniach, które odbędą się już w połowie stycznia. Serdecznie zapraszamy !

Kontakt: Monika Bączyk-Widawska monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl , tel. 61 8 567 318

BEZPŁATNE SEMINARIA DLA PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW POLITYK SEKTOROWYCH W POWIATACH: POZNAŃSKIM, ŚREMSKIM, GNIEŹNIEŃSKIM I GOSTYŃSKIM.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w bezpłatnych seminariach skierowanych do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO itd.

Terminy spotkań i miejsce – listopad 2018

Miejsca spotkań:

 1. POWIAT GNIEŹNIEŃSKI: termin : 22 listopada 2018 r., godz.9.00, miejsce: Świetlica Wiejska Sołectwa Wierzyce, os. Leśne 7 , 62-262 Wierzyce Zaproszenie gnieznieński
 2. POWIAT GOSTYŃSKI: termin: 23 listopada 2018 r., godz. 9.00, miejsce: Wyspa Kasztelańska, Sala Przemysła II, Plac Kościuszki 3; 63-840 Krobia Zaproszenie gostyński seminarium  
 3. POWIAT POZNAŃSKI: termin:  4 grudnia 2018 r., godz. 9.00 miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
 4. POWIAT ŚREMSKI:  termin:  27 listopada 2018 r., godz.9.00 miejsce: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, Zaproszenie seminarium powiat śremski

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Zakres tematyczny:

 1. BUDOWANIE ZESPOŁU MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO/MIĘDZYSEKTOROWEGO.

1.1 Zasady budowania partnerstwa krótko- i długookresowego,

1.2 Wypracowanie procedury współpracy,

1.3 Potencjalne bariery i trudności współpracy,

1.4 Warunki efektywnej kooperacji (czynniki wpływające na efektywność zespołu),

1.5 Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy i wsparcia rodzin,

1.6 Budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych.

 1. NEGOCJACJE MIĘDZYZESPOŁOWE.
 2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.

3.1 Formułowanie celów zespołowych,

3.2 Podział kompetencji w zespole

 • rozpoznawanie indywidualnych zasobów członków zespołu,
 • efektywne implementowanie zasobów do pracy zespołu,
 • Modele współpracy zespołowej.

3.3 Komunikacja w zespole

 • interakcje pomiędzy członkami zespołu,
 • zarządzanie konfliktem,
 • konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
 • zasady pracy z osobami o różnych temperamentach,

3.4 Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole.

3.5 Motywowanie zespołu – ujęcie ogólne (teorie motywacji),

 • Bodźce i ich stosowanie,
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar,
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.
 1. EWALUACJA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU.

4.1 Ewaluacja ciągła i okresowa,

4.2 Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,

4.3 Superwizja pracy zespołu.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

———————————————————————————————————————-

REKRUTACJA DO PRAC POWIATOWYCH GRUP DECYDENTÓW

Trwa rekrutacja przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy (15 przedstawicieli z każdego powiatu), podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia) do udziału w pracach Powiatowych Grup Decydentów (z terenu powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego i śremskiego)

Zakres zadań członków PGD:

 1. Weryfikacja wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne modelu kooperacji.
 2. Wypracowanie  koncepcji  wdrażania  modelu  kooperacji na poziomie społeczności lokalnej.
 3. Udział w badaniach wewnętrznych prowadzonych podczas spotkań.
 4. Udział w pracach nad identyfikacją barier i optymalizacją systemu współpracy międzysektorowej.

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Terminy spotkań grup PGD:

12.11.2018, 14.01.2019, 21.05.2019 i 29.04.2020 – powiat gnieźnieński

Zaproszenie PGD powiat gnieźnieński termin 12.11.2018

13.11.2018, 15.01.2019, 28.05.2019 i 26.05.2020 – powiat gostyński

Zaproszenie PGD powiat gostyński termin 13.11.2018

11.12.2018, 28.01.2019, 13.06.2019 i 18.06.2020 – powiat poznański

28.11.2018, 29.01.2019, 24.06.2019 i 20.05.2020 – powiat śremski

———————————————————————————————————————

COACHING INDYWIDUALNY DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – OGŁOSZENIE O NABORZE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż Centrum Badań nad Rodziną Wydziału Nauk Pedagogicznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako Partner naukowy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, prowadzi rekrutację pracowników socjalnych z terenu województwa wielkopolskiego z gmin: Czerniejewo, Śrem, Krobia, Swarzędz oraz Kostrzyn do udziału w coachingu indywidualnym.

Regulamin rekrutacji:

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

Formularz zgłoszeniowy:

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-formularz-zgłoszeniowy-1

Kontakt w sprawie zgłoszeń – Pani Joanna Kosińska tel. 56 665 60 30, e-mail: kooperacja@umk.pl

Szczegółowe informacje na stronie:

https://rodzina.umk.pl/2018/09/07/rekrutacja-pracownikow-socjalnych-do-udzialu-w-coachingu-indywidualnym/

—————————————————————————————————————————

SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W miniony weekend tj. 15-16 września br. odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych. W tych dniach spotkali się przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych w obszarze pracy z rodziną z powiatu gnieźnieńskiego. Spotkanie prowadził przedstawiciel partnera naukowego projektu, tj Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dziękujemy za obecność i aktywne uczestnictwo.

Terminy kolejnych spotkań:

powiat gnieźnieński i gostyński: 6-7.10.2018, 8-9.12.2018, 19-20.01.2019, 23-24.02.2019, 6-7.04.2019, 25-26.05.2019, 15-16.06.2019, 14-15.09.2019, 19-20.10.2019, 23-24.11.2019, 11-12.01.2020, 8-9.02.2020, 7-8.03.2020

powiat poznański i śremski: 20-21.10.2018, 15-16.12.2018, 12-13.01.2019, 9-10.02.2019, 11-12.05.2019, 8-9.06.2019, 7-8.09.2019, 12-13.10.2019, 16-17.11.2019, 7-8.12.2019, 18-19.01.2020, 15-16.02.2020, 14-15.03.2020

————————————————————————————————————-

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

W roku 2018 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej.:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie

——————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA W POWIECIE GOSTYŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM, GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POWIECIE GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU EDUKACJI I KULTURY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

—————————————————————————————————————————————

WYNIKI NABORU W PROJEKCIE „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze powiatów i gmin miejsko-wiejskich  z województwa wielkopolskiego  zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWER.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, zostały wybrane:

Powiaty:

 1. Powiat gnieźnieński
 2. Powiat gostyński
 3. Powiat  śremski
 4. Powiat poznański

Gminy miejsko-wiejskie:

 1. Gmina Czerniejewo
 2. Gmina Krobia
 3. Gmina Kostrzyn
 4. Gmina Swarzędz
 5. Gmina Śrem

Mapa wszystkich powiatów, które uczestniczą w pracach nad projektem na obszarze makroregionu II (gminy miejsko-wiejskie w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim).

———————————————————————————————————————————————-

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
– NABÓR GMIN –

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

ZAPROSZENIE_NABÓR GMIN_KOOPERACJA
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja

Partnerem wiodącym projektu jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami są: – Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, – Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, – Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, – Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Szczecinie, – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Teren realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Zachodniopomorskie.

Okres realizacji: od 1.04.2018 roku do 31.03.2021 roku.

Cel główny:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości.

Działania projektowe:

 • Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych.
 • Spotkania grup na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy
 • Spotkania grup refleksyjnych na poziomie wojewódzkim, w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu
 • Spotkania grup przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatu i gminy) w celu zapewnienia wdrażania modelu kooperacji w wymiarze integracji w gminie
 • Testy wdrażania modelu.
 • Działania edukacyjne.
 • Wsparcie kadry socjalnej.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych      m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa wielkopolskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8567 334, fax. 61/85 15 635
www.rops.poznan.pl, www.facebook.com/ROPSwPoznaniu
e-mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl; monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Biuro lidera partnerstwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
tel.  (+48) 56 6571476; fax. (+48) 56 6571461
www.rops.torun.pl
e-mail: j.derda@rops.torun.pl