Teleopieka – projekt pilotażowy

Informujemy, że wystartowaliśmy z pilotażowym projektem „Wielkopolski System Opieki Seniora” (Wielkopolski SOS), którego głównym celem jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie.

Realizacja projektu polega na świadczeniu na rzecz osób zamieszkujących w wybranych gminach województwa wielkopolskiego usługi teleopieki polegającej na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do teleopieki. W ramach projektu Lider projektu, we współpracy z wybranymi spośród gmin województwa wielkopolskiego partnerami projektu, będzie czynił starania, aby został osiągnięty ustalony rezultat projektu, tj., aby usługa teleopieki była świadczona na rzecz maksymalnie 200 osób zamieszkujących w gminach wyłonionych partnerów projektu przez maksymalny okres do 12 miesięcy.

Parametry monitorowane za pomocą opaski do Teleopieki:

 1. Tętno użytkownika opaski.
 2. Lokalizacja użytkownika opaski (położenia opaski).
 3. Poziom naładowania baterii opaski.
 4. Status włączenia i wyłączenia opaski.

W ramach działań projektowych ROPS w Poznaniu zaplanował również pakiet szkoleń dla przedstawicieli gmin partnerskich (dla tzw. Koordynatorów Wielkopolskiego SOS) z zakresu procedury świadczenia usługi teleopieki i prowadzenia Telecentrum oraz z zakresu wsparcia osoby starszej w miejscu zamieszkania.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w realizacji zadań związanych z rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 2. Utrzymanie osób starszych w naturalnym środowisku zamieszkania poprzez wprowadzenie zdalnych usług (deinstytucjonalizacja).
 3. Teleopieka jako forma profilaktyki w celu utrzymania samodzielności seniora.
 4. Teleopieka jako usługa wzmacniająca samodzielność osoby starszej w naturalnym środowisku oraz wsparcie dla opiekunów nieformalnych.
 5. Promocja nowych form pomocy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 6. Zmiana podejścia do opieki nad osobami starszymi, samotnie zamieszkującymi.
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych samotnie zamieszkujących.
 8. Podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi.
 9. Promocja partycypacji społecznej i obywatelskiej oraz pobudzenie aktywności i wolontariatu społeczności lokalnej na rzecz osób starszych w gminach realizujących projekt pilotażowy.
 10. Wypracowanie modelu wsparcia rodzin osób starszych, samotnie zamieszkujących z wykorzystaniem nowych technologii i aktywności obywatelskiej.

Wielkopolski SOS jest:

 1. Finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021-2022.
 2. Realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Lider projektu).
 3. W partnerstwie z 20 gminami z województwa wielkopolskiego.
 4. Projekt jest skierowany do 200 osób po 60. roku życia, zamieszkujących samotnie na terenie wielkopolski, prowadząc jednoosobowe gospodarstwo domowe, w gminie, która przystąpiła do projektu.
 5. Usługa teleopieki realizowana jest przez Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie.
 6. Okres realizacji projektu: grudzień 2021 r. – grudzień 2022 r.

Gminy zaproszone do partnerstwa w realizacji pilotażowego projektu zostały wybrane na podstawie opracowanego przez ROPS w Poznaniu wskaźnika opierającego się na zestawieniu wybranych danych statystycznych są to: Turek, Koło, Czarnków, Dąbie, Złotów, Dobra, Pleszew, Bojanowo, Olszówka, Wapno, Krzyż Wielkopolski, Opatówek, Szamotuły, Rawicz, Dobrzyca, Wronki, Krotoszyn, Lądek, Pyzdry, Trzemeszno.

Szczegóły i informacje na temat projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Dział Polityki Senioralnej
Radosław Dukat, 61 8567-313, radoslaw.dukat@rops.poznan.pl
Marcelina Sadowska, 61 8567-323, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl
Agnieszka Staniewska, 61 8567-306, agnieszka.staniewska@rops.poznan.pl
Magdalena Wieczorek, 61 8567-323, magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl

Ulotka o projekcie Wielkopolski SOS:

Grafika przedstawia ulotkę informacyjną na temat teleopieki.