System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

 

Cele projektu:

  1. Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb rozwiązań
  2. Uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju
Opis projektu:

Projekt pt. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”
Wnioskodawca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Partnerzy:
1. Uniwersytet Warszawski,
2. Województwo Małopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.12.2022

Budżet projektu: 5 015 541,18 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 788 443,08 zł.

Środki ROPS Poznań: 903 035,38 zł.

Cele projektu:
Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych.
Drugim efektem prowadzonych działań ma być uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju. W ramach projektu funkcjonuje Krajowy Komitet Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi.

Zadania ROPS Poznań:
1. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze edukacyjnym
W ramach zadania:
• Opracowany został raport z dotychczasowych działań w obszarze edukacji dotyczącej ekonomii społecznej na poziomie szkół podstawowych pt. „ Ala zna spółdzielnie?”,
• przygotowana została koncepcja programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej,
• opracowany zostanie kompleksowy program przedsiębiorczości społecznej, który obejmować będzie podstawy wiedzy o ES w praktycznym ujęciu np. poprzez warsztaty, wizyty w przykładowych PES, szerzenie idei wolontariatu w sektorze ES,
• opracowany zostanie podręcznik przedsiębiorczości społecznej wraz z narzędziami upowszechniającymi.

2. „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze koordynacji ES w regionach

W ramach zadania odbywają odbywać się cykliczne (3/rok) spotkania Grupy ds. koordynacji ES w regionach (składającej się m.in. z przedstawicieli ROPS). Grupa odpowiedzialna jest za wypracowanie wspólnej koncepcji działań w zakresie ES w regionach oraz metod ich koordynacji. Kolejne działanie to spotkanie ROPSów i OWESów, które organizowane są zawsze podczas ogólnokrajowych wydarzeń (Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej) i są okazją do sieciowania środowiska. W ramach Zadania odbywają się także spotkania Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej celem włączania wszystkich interseraiuszy ES w proces tworzenia koordynacji systemu.

Wypracowane założenia dotyczące uspójnionych działań w ramach koordynacji systemu ES oraz innych obszarów będą upowszechnianie podczas spotkań organizowanych w ramach kampanii lobbingowej, której celem jest włączania ES w polityki publiczne.

Zadania w ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Plakat informujący o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa. Informacje podane na plakacie znajdują się w treści poniżej - Plik JPG 271 KB

Opis treści znajdującej się na plakacie:
Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
„System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”.
Dofinansowanie: 788 443,08 zł.
Całkowita wartość: 5 015 541,18 zł.