Consortium for Assistive Solutions Adoption (CASA)

Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa w ramach projektu Inicjatywy Regionalnej INTERREG IVC, w ramach Priorytetu: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy, Podtemat: Społeczeństwo informacyjne.

Termin realizacji: 1.01.2012 – 31.12.2014 roku

Celem projektu była ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług, oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa. Województwo Wielkopolskie było jedynym – spośród 14 regionów – polskim partnerem biorącym udział w projekcie.

Projekt zakładał współpracę, która przede wszystkim polegała na wymianie koncepcji i doświadczeń między regionami oraz współpracy mającej na celu przygotowanie pilotażowych rozwiązań dla polityk regionalnych. Dlatego też działania skupiały się na zbieraniu dobrych praktyk oraz ich analizie i formułowaniu nowych koncepcji dla polityki poszczególnych regionów. Liderem projektu była Flandria, Belgia. Pozostałe regiony partnerskie to: Północna Brabancja, Holandia; Kent County, Wlk. Brytania; South East, United Kingdom, Wielka Brytania; Veneto, Włochy, South Western Scotland, Szkocja; Friuli-Venezia Giulia; Północna Dania, Dania; Wielkopolska, Polska; Katalonia, Hiszpania; Timis, Rumunia; Andaluzja, Hiszpania; East Sweden, Szwecja; Halland, Sweden.

Więcej informacji: strona casa-europe.eu