Aktywna integracja w powiecie złotowskim


Relacja z wizyty studyjnej 21-22 września 2017r.

Ostatni czwartek oraz piątek były dla nas – ludzi sieciujących, intensywne i ważne. Wizyta studyjna w Jarocinie okazała się być cudownym doświadczeniem, głównie za sprawą świetnej grupy uczestników oraz oczywiście miejsc, które mogliśmy, zobaczyć, posłuchać i dotknąć. Jarocin jest nietuzinkowy, a rozwiązania w obszarze polityki społecznej spójne i przemyślane. W ramach wizyty widzieliśmy m.in. centrum socjalne, mieszkania chronione, CIS, szkołę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bibliotekę prowadzącą program Senior + (otwartą i przyciągającą absolutnie wszystkie grupy wiekowe) rozmawialiśmy na temat programu mieszkanie plus, organizowania społeczności lokalnej, wizerunku pomocy społecznej i wolontariacie. W Jarocinie ludzie są na pierwszym miejscu, instytucje działają wspólnie na rzecz i dla ludzi, a Ci działają na rzecz innych. W Jarocinie jest energia i synergia! Po co sieciować – żeby było TAK w całej Wielkopolsce!


Relacja z wizyt studyjnych 22-23 oraz 29-30 maja 2017r.

Za nami wizyty studyjne w Poznaniu! Było ciekawie i merytorycznie! Dobre praktyki z obszaru asystentury rodzinnej, pracy socjalnej – wsparcia zdrowia psychicznego i superwizji przedstawili specjaliści z MOPR w Poznaniu. Odwiedziliśmy Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Mogliśmy zobaczyć jak działa Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu ETAP oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom pod fontanną”. Słuchaliśmy również prelekcji przedstawicielki świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem na Głównej”. Restauracje „Dobra i wino” oraz „Wspólny stół” to miejsca, w których nie tylko czekało na nas pyszne jedzenie ale także mogliśmy poznać historię tych miejsc związanych z ekonomią społeczną.

Dziękujemy pięknie poznańskim instytucjom za zaangażowanie oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Wszystkim uczestnikom życzymy by wizyty studyjne były inspiracją do dalszego rozwoju lokalnych działań w Wielkopolsce. Dbajmy wszyscy o wzajemne kontakty nawiązane podczas wizyt, żeby pozostały i żeby się rozwijały. Tymczasem my sieciujemy dalej!


Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN wspólnie realizują projekt partnerski „Aktywna integracja w powiecie złotowskim”.

Okres realizacji

01.06.2016 – 30.06.2018

Cel projektu

Aktywizacja społeczno – zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące.

Działania projektowe

Działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o charakterze środowiskowym.

Działania sieciujące dotyczyć będą zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywnej integracji. Działania sieciujące będą podejmowane wobec władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej i rynku pracy, lokalnych organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Biuro lidera projektu:

Fundacja AKMEnetwork-1762507_1280

61-611 Poznań, ul. Naramowicka 172,

tel. 61 826 00 07

e-mail. biuro@fundacja-akme.pl

Biura partnerów:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

64-915 Jastrowie, Kieniewicza 19

tel.  67 266 25 26

e-mail: mgops_jastrowie@poczta.onet.pl

 

Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

60-307 Poznań, ul. Grunwaldzka 104

tel. 61 657 60 51

e-mail: biuro@wzp.org.pl

efs_samorzad_kolor