2015

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XX/532/16 w dniu 27 czerwca 2016 r. przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2015. Ocena została przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i gospodarczej wielkopolskich gmin i powiatów. Zapraszamy do lektury!

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok