Start Aktualności Program konferencji "Wyzwania Polityki Społecznej"

Program konferencji "Wyzwania Polityki Społecznej" Wyzwania Polityki Społecznej

Grafika ilustracyjna z logotypami Unii Europejskiej oraz ROPS. W tle napis: Forum Wyzwania Polityki Społecznej

Grafika ilustracyjna z logotypami Unii Europejskiej oraz ROPS. W tle napis: Forum Wyzwania Polityki Społecznej
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Ramowy Program Wydarzenia

Miejsce: Concordia Design Poznań, ul. Zwierzyniecka 3,
Typ wejścia: dla wszystkich osób wejście "B". Dla osób z niepełnosprawnościami ruchu (na wózkach) wejście "D" (od parkingu).
Termin wydarzenia: 20.03.2024 r.

Ramowy program wydarzenia:

9:30-11:00 Sesja plenarna „Wyzwania polityki społecznej”:
• Wykład otwierający – dr hab. Mirosław Grewiński,
• Panel dot. wyzwań polityki społecznej na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym,
• Prezentacja założeń projektu koordynacyjnego,
• Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego”.

11:00-11:30 Przerwa
11:30-13:00 Sesje tematyczne „Wyzwania…” – w tym prezentacja dobrych praktyk i panele dyskusyjne.
13:00-13:45 Przerwa obiadowa
13:45-15:15 Ciąg dalszy sesji tematycznych „Wyzwania...”

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Panel godz. 11:30-13:00. Wyzwania w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Sala: Luna

Czy deinstytucjonalizacja w pieczy zastępczej się uda?

Prezentacja realizowanych projektów przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w obszarze pieczy zastępczej i adopcji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Prezentacja dobrych praktyk/innowacji – przedstawiciel Fundacji Fascynacje z Gdańska.

Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
• Katarzyna Napiórkowska – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji,
• Joanna Luberadzka-Gruca – przedstawicielka Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
• Marcin Lewandowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”,
• Aureliusz Leżeński – prezes Zarządu Fundacji Samodzielni Robinsonowie,
• Agnieszka Ugorek-Macka – zastępca dyrektora Centrum Wspierania Rodzin Swoboda,
• przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Panel godz. 11:30-13:00. Wyzwania w obszarze wsparcia osób z ograniczona sprawnością

Sala: Expo

Integracja-Aktywizacja-Samodzielność

Prezentacja zadań realizowanych w ROPS w Poznaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dobre praktyki w obszarze niepełnosprawności:

• Grzegorz Marciniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Krok po kroku HSA,
• Anna Leśna-Szymańska – prezeska Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto”,
• Maciej Wiatrowski – wiceprezes Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ”,
• dr Katarzyna Lis - pełnomocniczka rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
• Anna Skupień – dyrektorka Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
• Urszula Sroka – dyrektorka Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie,
• Zuzanna Janaszek-Maciaszek – prezeska Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”,
• dr Aneta Wojciechowska – adiunktka w Laboratorium Pedagogiki Specjalnej Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,
• Dominik Radwański – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

Panel godz. 11:30-13:00. Wyzwania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej i osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego

Sala: Memo

Ryzyko socjalne – ryzyko społeczne?

Prezentacja realizowanych działań ROPS w Poznaniu w obszarze wsparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka
socjalnego i ekonomii społecznej, w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce,
dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dobre praktyki w obszarze mieszkalnictwa społecznego:

• Aleksandra Krugły – p.o. Dyrektorki ds. rzecznictwa/Interim Head of Advocacy Fundacja Habitat for Humanity Poland.

Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:

• dr Anna Waligóra – pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
• prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska – Wydział Socjologii UAM, kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, kierownik studiów na kierunku Praca socjalna,
• Barbara Sadowska – przewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”,
• Joanna Leśniewska – pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach,
• Aleksandra Krugły – p.o. Dyrektorki ds. rzecznictwa/Interim Head of Advocacy Fundacja Habitat for Humanity Poland.

Panel godz. 13:45-15:15. Wyzwania w obszarze wsparcia kadry pomocy i integracji społecznej

Sala: Luna

Czy usługi społeczne są naszą przyszłością?

Prezentacja realizowanych projektów przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w obszarze rozwoju
kadry oraz centrów usług społecznych dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach programów: Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Współczucie i empatia w zawodach pomocowym - co pomaga, a co szkodzi osobom pomagającym:

• Julia E. Wahl – psycholożka, wykładowczyni i dyrektorka The Mind
Institute oraz Polskiej Szkoły Uważności.
Prezentacja innowacji „Karty Troski 1.0”.

Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:

• prof. UAM, dr hab. Ryszard Necel – Wydział Socjologii UAM, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej,
• prof. UAM, dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska – Wydział Socjologii UAM, Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych,
• Natalia Purgacz – zastępczyni Dyrektora w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,
• Justyna Gajęcka – prezeska Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki,
• Joanna Gzyra-Iskandar – rzeczniczka ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet Fundacja Feminoteka.

Panel godz. 13:45-15:15. Wyzwania w obszarze wsparcia osób starszych

Sala: Expo

Czy nowe technologie i sztuczna inteligencja zrewolucjonizują przyszłość opieki nad osobami starszymi?

Prezentacja projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:

• Przemysław Wiśniewski – dziennikarz, społecznik, twórca Fundacji Zaczyn oraz ośrodka badawczego Instytut Polityki Senioralnej, redaktor naczelny czasopisma „Polityka Senioralna”, Członek Rady ds. Polityki Senioralnej,
• prof. UAM dr hab. Natalia Walter – kierownik Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• Magdalena Morze – pracownik ŁUKASIEWICZ – Poznański Instytut Technologiczny,
• dr mgr inż. Sławomir Tobis - adiunkt w Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
• Katarzyna Łuszczak – pedagog specjalny, logopeda, trener, wykładowca podyplomowych studiów gerontologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Panel godz. 13:45-15:15. Wyzwania w obszarze wsparcia migrantów

Sala: Memo

Wielkopolska w kontekście zmian kulturalno-demograficznych następujących z powodu przekształcenia się Polski w kraj imigracyjny.

Prezentacja projektu „Wsparcie Wielkopolskich Migrantów”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dobre praktyki i innowacje w obszarze wspierania osób z doświadczeniem migracyjnym:

• Małgorzata Michalska – Urząd Miasta Poznania,
• Maria Sadowska – Fundacja Barka,
• Sylwia Modzelewska – Consorzio Dale della Terra.

Panel dyskusyjny z udziałem m.in.:
• „Wielkopolska w kontekście zmian kulturalno-demograficznych następujących z powodu przekształcenia się Polski w kraj imigracyjny”,
• Hubert Tubacki – antropolog,
• Agnieszka Holajda – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
• Monika Zalewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com