Informujemy, że w dniu 27.11.2020 r. odbyło się, organizowane wspólnie przez Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Grupę ds. Rehabilitacji przy Komitecie ES, spotkanie informacyjne on-line dotyczące utworzenia nowego zakładu aktywności zawodowej w Poznaniu.

Oprócz przedstawicieli ROPS wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych potencjalnie zainteresowanych organizacją takiego podmiotu w subregionie poznańskim, wielkopolskich OWES –ów oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania. Po 10-letniej przerwie w tworzeniu zakładów aktywności zawodowej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pragnie wrócić do tego działania i to spotkanie miało zapoczątkować ten proces.

Aglomeracja Poznańska to wielkie potrzeby w zakresie płynnego przechodzenia uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków szkolno-wychowawczych, czy szkół specjalnych – do kolejnego etapu, jakim jest praca w m.in. w podmiotach chronionego rynku pracy takich, jak zakłady aktywności zawodowej. Na spotkaniu przedstawiono oczekiwania wobec organizatora nowego zakładu oraz omówiono warunki jego tworzenia. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją uczestników.

W Wielkopolsce działa 9 zakładów aktywności zawodowej, które łącznie zatrudniają 459 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym (choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, autyzm). Ich misją jest rehabilitacja zawodowa i społeczna głównie poprzez prowadzenie działalności wytwórczo-usługowej.