Webinary dla rodziców i nauczycieli

Webinary dla Rodziców
Webinary dla Nauczycieli
Baner kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zdrowia psychicznego:

Baner kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zdrowia psychicznego: „Zawsze uśmiechniętych ludzi znajdziesz tylko w reklamie” oraz hasło: „#PrawdziwiLudzie”.

*****
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką kampanii na rzecz zdrowia psychicznego:
Anną Giżycką nr tel: 61 8584524 lub adresem email: anna.gizycka[at]rops.poznan.pl.