Spotkania Psychoprofilaktyczne dla Szkół

Na zdjęciu Anna Giżycka i Rafał Gramatyka. Nad nimi napis W ramach Kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie  zapraszamy na spotkania psychoprofilaktyczne pt. „Stoję za SOBĄ”. Spotkania są oparte o metodę storytelligu, znajdziemy w nich również elementy dyskusji. Siłą angażującą uczestników, jest autentyczna historia osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uzupełniona o wiedzę z zakresu dbania o swój dobrostan psychiczny. Treści przekazywane podczas spotkania oparte są na metodach i technikach terapii poznawczo – behawioralnej. Praktyczne elementy oraz wskazówki jak dbać o swoje zdrowie psychiczne uczestnicy znajdą również w Kryzysowniku, który jest omawiany w trakcie spotkania i jest dostępny bezpłatnie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w dedykowanej zakładce na naszej stronie internetowej. Dodatkowo po spotkaniu możliwe są indywidualne konsultacje mailowe dla młodzieży z naszą specjalistką ds. psychoprofilaktyki Anną Giżycką.

Spotkanie prowadzą:

  • Rafał Gramatyka – trener, szkoleniowiec w branży finansowej, miłośnik kuchni i podróży, posiadający doświadczenie choroby afektywnej dwubiegunowej.
  • Anna Giżycka – starsza specjalistka ds. psychoprofilaktyki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, socjolożka, pedagożka oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w ramach całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego zainteresowanych zorganizowaniem spotkania przychoprofilaktycznego zapraszamy do kontaktu na adres anna.giżycka@rops.poznan.pl. Spotkania trwają 45min są przeznaczone dla 50 – 120 uczniów jednocześnie. W trakcie jednego dnia możemy zorganizować do 3 spotkań z 3 różnymi grupami uczniów. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na powyższy adres.

Podcast jest zapisem przygotowań do realizacji spotkań, jest poglądowym materiałem dot. wnoszonych treści.