Spotkania Psychoprofilaktyczne dla Szkół – DZIAŁANIE ARCHIWALNE. AKTUALNIE NIE JEST PROWADZONE

Na zdjęciu Anna Giżycka i Rafał Gramatyka. Nad nimi napis

W ramach Kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie  zapraszamy na spotkania psychoprofilaktyczne pt. „Stoję za SOBĄ”. Spotkania są oparte o metodę storytelligu, znajdziemy w nich również elementy dyskusji. Siłą angażującą uczestników, jest autentyczna historia osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uzupełniona o wiedzę z zakresu dbania o swój dobrostan psychiczny. Treści przekazywane podczas spotkania oparte są na metodach i technikach terapii poznawczo – behawioralnej. Praktyczne elementy oraz wskazówki jak dbać o swoje zdrowie psychiczne uczestnicy znajdą również w Kryzysowniku, który jest omawiany w trakcie spotkania i jest dostępny bezpłatnie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w dedykowanej zakładce na naszej stronie internetowej. Dodatkowo po spotkaniu możliwe są indywidualne konsultacje mailowe dla młodzieży z naszą specjalistką ds. psychoprofilaktyki Anną Giżycką.

Spotkania prowadzili:

 • Rafał Gramatyka – trener, szkoleniowiec w branży finansowej, miłośnik kuchni i podróży, posiadający doświadczenie choroby afektywnej dwubiegunowej.
 • Anna Giżycka – starsza specjalistka ds. psychoprofilaktyki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, socjolożka, pedagożka oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia w ramach całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nr tel.: 61 856 73 29.

Przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego zainteresowanych zorganizowaniem spotkania psychoprofilaktycznego zapraszamy do kontaktu. Spotkania trwają 45 min są przeznaczone dla 50 – 120 uczniów jednocześnie. W trakcie jednego dnia możemy zorganizować do 3 spotkań z 3 różnymi grupami uczniów. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na powyższy adres.

Podcast jest zapisem przygotowań do realizacji spotkań, jest poglądowym materiałem dot. wnoszonych treści.

KONSPEKT SPOTKANIA PSYCHOPROFILAKTYCZNEGO STOJĘ ZA SOBĄ

Konspekt został opracowany przez starszą specjalistę ds. psychoprofilaktyki ROPS Annę Giżycką we współpracy z Rafałem Gramatyką – trenerem, szkoleniowcem posiadającym doświadczenie choroby afektywnej dwubiegunowej.

Osoby prowadzące: Anna Giżycka, Rafał Gramatyka

Czas trwania: 45 minut + konsultacje

Tytuł: Stoję za SOBĄ

Grupa docelowa: uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych

Cele programu: Rozwijanie wśród uczniów świadomości

Cel główny: Celem ogólnym programu jest zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym oraz problemom zdrowia psychicznego

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie świadomości na temat budowania własnego dobrostanu poprzez identyfikowanie sygnałów na poziomie myśli/ciała/emocji.
 2. Zwiększenie świadomości na temat strategii redukcji napięcia z kategorii społecznie akceptowanych, nieakceptowanych oraz krzywdzących (w tym samookaleczeń, używania substancji oraz zachowań).
 3. Zwiększenie świadomości na temat kryzysu psychicznego oraz sposobów monitorowania nastroju.
 4. Zwiększenie świadomości na temat znaczenia otwartej komunikacji na co dzień oraz w sytuacji trudności, kryzysu.
 5. Zwiększenie świadomości na temat stawiania granic oraz obszaru wpływu i odpowiedzialności za siebie w tym sięgania po wsparcie.
 6. Zwiększenie świadomości na temat znaczenia relacji w rodzinie oraz dbałości o nić porozumienia z tzw. „życzliwym dorosłym”.

Metody i techniki pracy:

Spotkania są oparte o metodę storytelligu oraz elementy dyskusji. Innowacyjność metody polega przeplatania historii i informacji merytorycznych w interwałach 10 min na 5 min.

Założenia (w tym bibliografia):

Siłą angażującą uczestników, jest autentyczna historia osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uzupełniona o wiedzę z zakresu dbania o swój dobrostan psychiczny. Treści przekazywane podczas spotkania oparte są na metodach i technikach terapii poznawczo – behawioralnej. Praktyczne elementy oraz wskazówki jak dbać o swoje zdrowie psychiczne uczestnicy znajdą również w Kryzysowniku, który jest omawiany w trakcie spotkania i jest dostępny bezpłatnie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w dedykowanej zakładce na naszej stronie internetowej. Dodatkowo po spotkaniu możliwe są indywidualne konsultacje mailowe dla młodzieży z naszą specjalistką ds. psychoprofilaktyki Anną Giżycką.

Etapy spotkania:

 1. Przedstawienie prowadzących
 2. Kontrakt
 3. Rozwinięcie spotkania
 4. Podsumowanie oraz przekazanie Kryzysowników w formie papierowej i pdf.

Bibliografia:

Jesteś kimś więcej, niż myślisz. Dla nastolatków, Lisa M. Schab, 2021, Wydawnictwo GWP

Terapia schematów dzieci i młodzieży, Christof Loose , Gerhard Zarbock , Peter Graaf, 2022, Wydawnictwo GWP

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA Podstawy i zagadnienia szczegółowe z przedmową Aarona T. Becka,

Beck Judith, 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

KOMUNIKACJA MIĘDZY LUDŹMI, Morreale S. , Spitzberg B., 2015, Wydawnictwo Naukowe PWN

Racjonalna terapia zachowań, Maxie C. Maultsby, 2013

KONSPEKT SPOTKANIA PSYCHOPROFILAKTYCZNEGO STOJĘ ZA SOBĄ