Konkurs ZDROWIE TO SZTUKA – edycja 2022

[AKTUALIZACJA 2022-06-01]

Drodzy Państwo,

w imieniu Komisji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu gratulujemy wszystkim autorkom i autorom oraz koordynatorkom i koordynatorom prac nadesłanych w ramach Konkursu ZDROWIE TO SZTUKA 2022 r.

Wszystkie prace prezentowały potencjał merytoryczny oraz artystyczny. Komisja brała pod uwagę komponent estetyczny, kreatywność oraz kontekst nadesłanych projektów. Werdykt jest następujący:

Laureatami I Miejsca w Konkursu ZDROWIE TO SZTUKA zostają członkinie i członkowie grupy z: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie.

Nagrodą są: realizacja muralu pod kierownictwem specjalistów z Fundacji MURALL, warsztaty piosenkopisarskie oraz profesjonalna wideo-relacja z procesu twórczego.Grafika przedstawia czarno-biały szkic postaci z częściowo odsłoniętymi kośćmi żeber i prawej ręki na kolorowym tle

Wyróżnienia otrzymują:

 • I Wyróżnienie:
  Członkinie i członkowie grupy z: Świetlicy Środowiskowa w Żydowie „Promyki”.

Grafika przedstawia szkic głowy człowieka, częściowo otwartej, w której poukładane są małe kostki oraz serca

 • II Wyróżnienie:
  Członkinie i członkowie grupy z: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Grafika przedstawia czarne tło pochłaniane przez serce, w którym pojawia się kolorowa postać

 • III Wyróżnienie: Członkinie i członkowie grupy z: Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Grafika przedstawia postać osoby z rozwianymi włosami. Z włosów wyrastają gałęzie, a na nich, jak owoce, wiszą różne pozytywne przedmioty, jak gitara, książka, mapa itp.Nagrodą dla Wyróżnionych są: realizacja muralu pod kierownictwem specjalistów z Fundacji MURALL oraz profesjonalna wideo-relacja z procesu twórczego.


Plakat informujący o konkursie Zdrowie To Sztuka. Tło kolorowe, a na środku znajduje się napis informujący o tym, że w twojej gminie lub mieście może powstać mural propagujący zdrowie psychiczne. Odesłanie na stronę rops.poznan.pl do zkładki Zdrowie Psychiczne. Obraz w formacie pliku JPG 1,21 MB

Czym jest?

Konkurs jest realizowany w ramach kampanii psychoprofilaktycznej #PrawdziwiLudzie. Celem rywalizacji o projekt muralu jest wyłonienie projektu, który najtrafniej przekazuje ideę „self care” – dbałości o własny dobrostan psychiczny. Projekt ma zostać przygotowany przez grupę dzieci i/lub młodzieży koordynowanej przez osobę dorosłą.

Dla kogo?

W rywalizacji mogą brać udział instytucje, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski w tym m.in. Ośrodki Kultury, Ośrodki Sportu, Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkoły, Centra Wolontariatu, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz organizacje pozarządowe. Pracę projektową w imieniu grupy przesyła jej koordynator.

Praca projektowa:

Praca projektowa może być wykonana dowolną techniką artystyczną o ile będzie zgodna z niniejszym Regulaminem. Praca powinna zawierać plik z projektem w formacie png/jpg/pdf. Plik może być również w formie fotografii oryginału pracy projektowej. Fotografia musi być wyraźna o minimalnej rozdzielczości 1280×914 pikseli.

Kiedy?

 • Przyjmowanie prac projektowych: do 29 maja 2022 r. do godz. 20.00.
 • Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 01.06.2022 r.
 • Konsultacje ze specjalistą (2 godziny na każdy z wyróżnionych projektów): do 5.06.2022 r.
 • Realizacja:

I miejsce – zwycięski mural oraz warsztaty piosenkopisarskie: między 13-19.06.2022 r.

I wyróżnienie – między 19-26.06.2022r.

II wyróżnienie – między 19-25.09.2022r.

III wyróżnienie – między 09-16.10.2022r.

NAGRODY:

 • realizacja warsztatów piosenkopisarskich dla dzieci i młodzieży dla maksymalnie 15 osób.

–  dla Laureatów I miejsca w Konkursie

Dla Laureatów oraz Wyróżnionych:

 • pokrycie kosztów 2 godzin konsultacji specjalisty z zakresu malowania murali z laureatem dot. projektu
 • realizacja muralu w tym: pokrycie kosztów prowadzącego warsztaty wspólnego malowania muralu z dziećmi i młodzieżą (dla maksymalnie 15 osób) oraz pokrycie kosztów niezbędnych materiałów.
 • dokumentacja filmowa z powstawania oraz produkcja kilkuminutowego klipu z podkładem muzycznym w postaci utworu wykonanego przez grupę dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach piosenkopisarskich. Klip może zostać wykorzystywany do promocji instytucji/miasta/gminy w której powstał zwycięski projekt.

Film pokazujący realizację muralu z edycji z roku 2021:

Niezbędne formalności:

Przesłanie skanów:

 • formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem,
 • podpisanej klauzuli informacyjnej
 • pisemnej zgody właściciela/zarządcy ściany na której planowane jest wykonanie muralu

Uwaga! Projekt może być zrealizowany jedynie na ścianie będącej w zasobach lub zarządzaniu jednostek, instytucji, samorządów lokalnych lub NGO z terenu Wielkopolski realizujących zadania zlecone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne aspekty techniczne:

Wraz pracami projektowymi prosimy o dosłanie zdjęć ściany przeznaczonej na malowanie muralu.

 • Zdjęcia obejmującej obszar muralu – zazwyczaj  z odległości 5-10 m od ściany
 • Zdjęcia obejmujące całą ścianę, wraz z okolicą muralu –  zazwyczaj z odległości 20-30m od ściany
 • Zdjęcia ukazujące strukturę tynku, elewacji – zrobione z bliska 0,5-1 m

Mural zostanie wykonany wodnymi farbami elewacyjnymi, podłożem pod mural może być otynkowana ściana lub cegła. Jako podłoże pod mural nie nadaje się metal, plastik, szkło.

Maksymalne wymiary muralu to:

 • Wysokość 2 m liczone od ziemi.
 • Szerokość 12 m

Jeśli jednak dysponują państwo wyższą ścianą, i mają państwo pomysł na taki mural, również możliwe jest jego realizacja – w tym wariancie, obszar powyżej wysokości 2 m zostaną wykonane przez artystów z uprawnieniami do pracy na wysokości. Prosimy jednak o wcześniejszą konsultację tego pomysłu z nami w celu wybrania odpowiedniego miejsca i obszaru działań.  Maksymalne wymiary takiego muralu to prostokąt o wymiarach 6m x 4 m  – usytuowany  w pionie lub poziomie

Gdzie nadsyłać prace?

Każdy projekt powinien zostać przesłany do 29 maja 2022 r. do godz. 20.00 na adres mailowy anna.gizycka@rops.poznan.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł Konkursu – ZDROWIE TO SZTUKA.

Plik do pobrania: