Inicjatywa ZDROWIE TO SZTUKA – edycja 2023

Grafika dekoracyjna. Na środku nazwa inicjatywy:

Pragniemy oficjalnie pogratulować wszystkim placówkom, które zgłosiły się do tegorocznej edycji rywalizacji o projekt muralu „Zdrowie to Sztuka”. Nadesłaliście w tym roku aż 25 prac, co jest dotychczasowym rekordem, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń od samego początku istnienia Inicjatywy!
Praca Komisji była naprawdę niełatwa, wszystkie projekty były przepiękne i niezwykle kreatywne. Komisja oceniała prace pod względem nie tylko artystycznym i estetycznym, ale również w kwestiach: zgodności z tematyką przewodnią „selfcare”, jasności przekazu dotyczącego dbałości o dobrostan psychiczny oraz zaangażowania uczestniczek i uczestników.
Tegorocznymi wyróżnionymi w rywalizacji są:
Grafika przedstawia postać człowieka i jego wewnętrznego układu naczyniowego oplatającego serce.
 • Pierwsze Wyróżnienie: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO Ul. Grunwaldzka 154 Poznań
  Grafika przedstawia postać człowieka i jego wewnętrznego układu naczyniowego oplatającego serce.
Grafika przedstawia biegnącego chińskiego smoka. Na jego grzbiecie pomiędzy kolejnymi rogami wyglądającymi jak miejsca w kolejce górskiej siedzą różne osoby. Jedna z nich wypada za ogonem.
 • Drugie Wyróżnienie: Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej”
  Grafika przedstawia biegnącego chińskiego smoka. Na jego grzbiecie pomiędzy kolejnymi rogami wyglądającymi jak miejsca w kolejce górskiej siedzą różne osoby. Jedna z nich wypada za ogonem.
 • Grafika przedstawia ludzkie serce wokół którego pojawiają się przedmioty codziennej aktywności: gitara, rower, ołówek, pędzel i farby, piłka.Trzecie Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu
  Grafika przedstawia ludzkie serce wokół którego pojawiają się przedmioty codziennej aktywności: gitara, rower, ołówek, pędzel i farby, piłka.
Grafika przedstawia zadowolony mózg pośród kolorowej łąki i drzew. Mózg posiada ręce, którymi żongluje różnymi przedmiotami symbolizującymi różne aktywności. Są to między innymi rower, spotkania z ludźmi, zwierzęta, książki, jedzenie itp.
 • Czwarte Wyróżnienie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie
  Grafika przedstawia zadowolony mózg pośród kolorowej łąki i drzew. Mózg posiada ręce, którymi żongluje różnymi przedmiotami symbolizującymi różne aktywności. Są to między innymi rower, spotkania z ludźmi, zwierzęta, książki, jedzenie itp.
Dziękujemy za Wasze tegoroczne zaangażowanie i gorąco zachęcamy do udziału w przyszłym roku, gdyż corocznie wybieramy placówki inne, niż w poprzednich latach! Ujęły nas Wasze opisy grupowej współpracy i poświęcenie w tworzeniu wyjątkowych prac – niech proces wspólnego tworzenia kreatywnej wizji pozostanie na zawsze w Waszych sercach.
Do zobaczenia za rok!
Grafika dekoracyjna. Na środku napis

Czym jest inicjatywa ZDROWIE TO SZTUKA?

Inicjatywa jest realizowana w ramach kampanii psychoprofilaktycznej #PrawdziwiLudzie. Celem rywalizacji jest wyłonienie projektu, który najtrafniej przekazuje ideę „self care” – dbałości o własny dobrostan psychiczny. Projekt ma zostać przygotowany przez grupę dzieci i/lub młodzieży koordynowanej przez osobę dorosłą.

Dla kogo?

W rywalizacji mogą brać udział instytucje, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski w tym m.in. Ośrodki Kultury, Ośrodki Sportu, Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkoły, Centra Wolontariatu, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz organizacje pozarządowe. Pracę projektową w imieniu grupy przesyła jej koordynator.

Praca projektowa:

Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną o ile będzie zgodny z niniejszym Regulaminem. Praca powinna zawierać plik z projektem w formacie png/jpg/pdf. Plik może być również w formie fotografii  oryginału pracy projektowej. Fotografia musi być wyraźna o minimalnej rozdzielczości 1280×914 pikseli.

Kiedy?

 • Rozpoczęcie rywalizacji: 13 luty 2023 r.
 • Przyjmowanie prac projektowych: do 26 marca 2023 r. do godz. 20.00.
 • Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 31 marca 2023 r.
 • Konsultacje ze specjalistą (2 godziny na każdy z wyróżnionych projektów):  do 7 kwietnia 2023 r.
 • Realizacja:

I wyróżnienie– mural oraz warsztaty piosenkopisarskie : 13 – 14 kwietnia 2023 r.

II wyróżnienie : 20 – 21 kwietnia 2023 r.

III wyróżnienie : 11 – 12 maja 2023 r.

IV wyróżnienie : 18 -19 maja 2023 r.

Dla wszystkich Wyróżnionych:

 • pokrycie kosztów 2 godzin konsultacji specjalisty z zakresu malowania murali dot. projektu
 • realizacja muralu w tym: pokrycie kosztów prowadzącego warsztaty wspólnego malowania muralu z dziećmi i młodzieżą (dla maksymalnie 15 osób) oraz pokrycie kosztów niezbędnych materiałów.
 • dokumentacja filmowa z powstawania oraz produkcja kilkuminutowego klipu z podkładem muzycznym w postaci utworu wykonanego przez grupę dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach piosenkopisarskich. Klip może zostać wykorzystywany do promocji instytucji/miasta/gminy w której powstał zwycięski projekt.

Dodatkowo dla I wyróżnienia:

 • realizacja warsztatów piosenkopisarskich dla dzieci i młodzieży dla maksymalnie 15 osób.

Niezbędne formalności:

Przesłanie skanów:

 • formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem,
 • podpisanej klauzuli informacyjnej
 • pisemnej zgody właściciela/zarządcy ściany na której planowane jest wykonanie muralu

Uwaga! Projekt może być zrealizowany jedynie na ścianie będącej w zasobach lub zarządzaniu jednostek, instytucji, samorządów lokalnych lub NGO z terenu Wielkopolski realizujących zadania zlecone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne aspekty techniczne:

Wraz z pracami projektowymi prosimy o nadesłanie informacji o szacunkowej wielkości ściany ściany przeznaczonej na malowanie muralu oraz zdjęć:

 • Zdjęcia ukazujące strukturę tynku, elewacji – zrobione z bliska 50 cm od ściany
 • Zdjęcia obejmującej obszar muralu – z odległości 5 kroków od ściany
 • Zdjęcia obejmujące całą ścianę, wraz z okolicą muralu –  z odległości 15 kroków od ściany

Mural zostanie wykonany wodnymi farbami elewacyjnymi, podłożem pod mural może być otynkowana ściana lub cegła. Jako podłoże pod mural nie nadaje się metal, plastik, szkło. Maksymalna powierzchnia muralu to łącznie 24 m².

Jeśli jednak dysponują państwo wyższą ścianą, i mają państwo pomysł na taki mural, również możliwe jest jego realizacja – w tym wariancie, obszar powyżej wysokości 2 m zostaną wykonane przez artystów z uprawnieniami do pracy na wysokości. Prosimy jednak o wcześniejszą konsultację tego pomysłu z nami w celu wybrania odpowiedniego miejsca i obszaru działań.  Maksymalne wymiary takiego muralu to prostokąt o wymiarach 6m x 4 m  – usytuowany  w pionie lub poziomie.

Gdzie nadsyłać prace?

Każdy projekt powinien zostać przesłany do 26 marca 2023 r. do godz. 20.00 na adres mailowy agnieszka.palamarz@rops.poznan.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł Inicjatywa – ZDROWIE TO SZTUKA.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN INICJATYWY ZDROWIE TO SZTUKA 2023 Formularz zgłoszeniowy w Inicjatywie ZDROWIE TO SZTUKA 2023 klauzula_info-rops-ogolna-informacja

Formularz zgłoszeniowy w Inicjatywie ZDROWIE TO SZTUKA 2023

klauzula_info-rops-ogolna-informacja