Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 18 marca br. na platformie ZOOM, organizuje wydarzenie, którego tematem będzie problematyka tworzenia oraz testowania innowacji w Domach Pomocy Społecznej. Nad webinarem patronat objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej oraz pismo „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora”.

Temat: Możliwości testowania Innowacji społecznych w Domach Pomocy Społecznej
Kiedy: 18 marca 2021 r. Godz. 12:00.
Gdzie: Online – platforma Zoom – konieczna wcześniejsza rejestracja poprzez Formularz Rejestracyjny.

W związku z wydarzeniem zaprosiliśmy wyjątkowych ekspertów, którzy pozwolą nam zobaczyć innowacje swoimi oczami. Porozmawiamy z osobami zarządzającymi oraz pracownikami placówek sprawującymi opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku. Odpowiemy na pytanie: czym są i jak innowacje społeczne potrafią zmieniać życie mieszkańców i pracowników?

W gronie innowatorów zobaczymy same Domy Pomocy Społecznej reprezentowane przez swoich pracowników:

  • O Stoliku Pamięci i Ogrodzie Sensorycznym (innowacjach z Pleszewa) – opowie Dyrektor ROPS w Poznaniu Grzegorz Grygiel, który kilka lat temu, jako Dyrektor placówki stworzył, testował i wdrażał je wraz z pracownikami. Usłyszymy, jak innowacje te sprawdzają się w dłuższej perspektywie.
  • Czeka nas również ciekawa rozmowa z Panią Dyrektor Renatą Wojdą, reprezentującą DPS w Rogowie. To tam w okresie pandemii Covid-19, pracownicy przygotowują się do etapu testowania innowacji, która otrzymała grant w I turze naboru w inkubatorze Generator Dostępności.
  • Wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Obywatelskiej CREO, pokażemy, jak skutecznie organizacje NGO mogą rozwijać innowacje społeczne w DPS-ach. Prezes Fundacji Ryszard Michalski oraz Nina Woderska opowiedzą o swoich doświadczeniach.

Do otwartej dyskusji, chcielibyśmy zaprosić osoby zarządzające tego typu placówkami. Pragniemy zachęcić uczestników do wymiany doświadczeń, do podzielenia się dobrymi praktykami, do ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie wdrażania i rozwijania innowacji w Domach Pomocy Społecznej. Chcielibyśmy inspirować wszystkich zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem innowacji społecznych w swoich środowiskach.

Gospodarzem tego wydarzenia będzie Akademia Dostępnej Innowacji Społecznej – miejsce wymiany wiedzy, umiejętności, dobrych praktyk oraz sieciowania innowatorów społecznych, w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności, projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Webinar współtworzyć z nami będzie Stowarzyszenie Centrum Edukacji Obywatelskiej CREO – twórcy innowacji dla seniorów w Domach Pomocy Społecznej, eksperci działający na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, specjalizujący się w tematyce rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania działań wolontariackich.

Grafika przedstawia plakat w kolorze fioletowym zapraszający na webinar dotyczący tworzenia i testowania innowacji w Domach Pomocy Społecznej.

*****
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności, który realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1Innowacje Społeczne. Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostepności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt służy poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.