Warsztaty Innowacji – poznaj możliwości, jakie daje inkubator Włącznik Innowacji Społecznych!

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Innowacji w formule online. Wydarzenie podzielone zostanie na dwie części. W trakcie pierwszej znajdzie się przede wszystkim miejsce i czas na odpowiedzenie na kluczowe pytania, jak np.:

  • Czym są innowacje społeczne?
  • Jak je tworzyć i wdrażać?
  • Kto może zostać innowatorem?
  • Jakie są etapy pracy w inkubatorze?
  • O czym należy pamiętać projektując innowacje?
  • Jakie wsparcie innowatorom oferuje zespół Włącznika Innowacji?

Natomiast w drugiej części uczestnicy Warsztatów Innowacji wezmą udział w sesji kreatywnej, która przeprowadzona zostanie przez moderatorkę – Panią Mirellę Panek-Owsiańską (www.mirellapanekowsianska.pl). Ćwiczenia mają wspomóc diagnozowanie problemów społecznych i dostarczyć podstawowych narzędzi służących projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc w poprawie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do Państwa dyspozycji są obecnie trzy terminy:

  • 3 lutego 2021 r.
  • 5 lutego 2021 r.
  • 10 lutego 2021 r.

Jako, że liczba miejsc jest ograniczona, bardzo prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

O projekcie

Włącznik Innowacji Społecznych to Inkubator, w którym poszukujemy nowatorskich pomysłów w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego. Dedykowany jest wszystkim tym, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Oferujemy granty o średniej wartość 32 tys. zł oraz wsparcie merytoryczne podczas całego procesu rekrutacji i tworzenia innowacji.