Informujemy, że do 26 marca br. czekamy na Państwa zgłoszenia w ramach drugiej edycji Inkubatora Regionalnego.

Poszukujemy dwóch innowacji z obszaru minimalizowania skutków Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji oraz sposób aplikowania znajdą Państwo na stronie Inkubatora Regionalnego.

Grafika przedstawia informacje na temat Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych. Jest tutaj czarno-zielony napis na pomarańczowym tle: Nowe działania na rzecz inspirowania i promowania nowych rozwiązań z zakresu polityki społecznej w województwie wielkopolskim. Obszar - wykluczenie społeczne. Zasięg - województwo wielkopolskie. Rama Prawna - ustawa PZP. Finansowanie - Budżet Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Poniżej treści znajdują się dwa logotypy Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.