Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na realizację usługi opracowania i przetestowania dwóch innowacji społecznych w obszarze minimalizowania skutków Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajduje się w załącznikach zawartych w odnośniku do Platformy Zakupowej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu z nami:

Łukasz Koperski, e-mail: lukasz.koperski@rops.poznan.pl, tel. 61 856 79 51

Agnieszka Gentsch-Piasek, e-mail: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl, tel. 61 856 73 25