Obraz przedstawia kadr z warsztatów

Rekrutacja

Dla kogo: mieszkańcy województwa wielkopolskiego
Czas trwania warsztatów: 16h (8 spotkań dwugodzinnych, co tydzień)
Forma: online
Liczba osób w grupie: 15
Liczba prowadzących: 2

UWAGA – DWIE GRUPY

Krąg Bezpieczeństwa  dla rodziców/opiekunów dzieci małych 0-3 – link do zapisów:
Terminy (wtorki): 7,14,21 i 28.09.2021r. 2,5,12 i 19.10.2021r.

Krąg Bezpieczeństwa  dla rodziców/opiekunów w wieku przedszkolnym 4-6 – link do zapisów:
Terminy (wtorki): 2,9,16,23 i 30.11.2021r. 7,14,21.12.2021r.

Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnienie formularza online (wybór warsztatu, pozostawienie danych kontaktowych).
 2. Na podany nr telefonu kandydaci otrzymują sms z terminem rozmowy rekrutacyjnej.
 3. Kandydaci dzwonią na otrzymany nr telefonu we wskazanym terminie, odbywają około 30 minutową rozmowę dotyczącą ich motywacji do udziału w zajęciach, dotychczasowych doświadczeń z warsztatami/konsultacjami oraz doświadczeń dotyczących wychowywania.
 4. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają na podany adres email oraz telefon potwierdzenie udziału w zajęciach wraz z linkiem do pierwszego spotkania.
 5. Osoby, dla których nie wystarczy miejsc otrzymają informację o umieszczeniu na liście rezerwowej.

Metoda oraz prowadzący

Zajęcia dotyczyć będą tego jak rodzice mogą dbać o swoją relację z dzieckiem poprzez budowanie bezpiecznego przywiązania u swoich dzieci, lepiej rozumieć dziecko i samych siebie oraz skutecznie wspierać rozwój dziecka.

Według aktualnych badań naukowych bezpieczne przywiązanie i wypływające z niego wysokie poczucie bezpieczeństwa powoduje, że dziecko potrafi:

 • Mniej złościć się na rodziców, zwracać się do nich po pomoc w kłopotach
 • Samodzielnie rozwiązywać problemy
 • Utrzymywać trwałe przyjaźnie
 • Mieć lepsze relacje z rodzeństwem
 • Mieć wyższą samoocenę
 • Wiedzieć, że większość problemów będzie miała rozwiązanie
 • Zaufać ludziom, których kocha
 • Być życzliwym dla osób, które są wokół

Istotną częścią prezentowanego podejścia jest „Towarzyszenie” dziecku w uczuciach.

Program Circle of Security Parenting Krąg Bezpieczeństwa – został opracowany przez grupę amerykańskich badaczy do której należą Glen Cooper, Kent Hoffman and Bert Powell, którzy są założycielami Circle of Security International. Ich podejście jest przyjaznym dla uczestników, cyklem spotkań opartym na materiale wizualnym(szerokie wykorzystanie grafiki i klipów wideo), które pomaga rodzicom lepiej zrozumieć potrzeby ich dzieci. Opiera się ono w dużej mierze na teorii przywiązania (z prac Johna Bowlby’ego i Mary Ainsworth) oraz na współczesnej neurobiologii afektywnej.

Zasadniczą różnicą pomiędzy Kręgiem Bezpieczeństwa a innymi metodami, jest intensywne wykorzystanie licencjonowanych materiałów wideo opracowanych przez twórców metody i udostępnianych tylko certyfikowanym specjalistom. Krąg Bezpieczeństwa jest jedną z metod rekomendowanych i uznanych za oparte na dowodach naukowych przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA. Według wyników badań naukowych dostępnych na stronie programu.

 

Prowadzący psycholodzyz Fundacji Zero Pięć:

ADAM STEPNOWSKI-SAID

psycholog – absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył Kurs podstawowy oraz Kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, WTTS, uzyskał certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć i pracy z rodzicami małych dzieci metodą “Circle of Security Parenting Training” w Londynie. Uczestnik wielu szkoleń w obszarze wspierania dzieci i rodziców. Doświadczenie zdobywał pracując jako psycholog w Poznańskich organizacjach pozarządowych wspierających rodziców i dzieci (TKOPD, Dziecko w Centrum, Familijny Poznań, Fundacja Rozwoju Motylarnia), w Ośrodku Adopcyjnym „Pro Familia”, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie także jako psycholog w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jako socjoterapeuta prowadził grupową terapię dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz dla nauczycieli szkół i przedszkoli dotyczące umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla ojców i grupy zabawowe dla ojców z małymi dziećmi. Prowadzi szkolenia superwizyjne dla asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, pedagogów i psychologów zatrudnionych w MOPR w Poznaniu.

BEATA GRANOPS

psycholog, socjolog – absolwentka psychologii i socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związana jest również z prywatną placówką, gdzie prowadzi zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 0-3. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała biorąc udział w wielu projektach, m.in.: Klubiku Terapeutycznym POZYTYWKA, skierowanym do dzieci z autyzmem oraz ich rodziców, programie skierowanym do dzieci chorych onkologicznie Bajkowe spotkania, a także w projektach badawczych dotyczących regulacji emocjonalnej. Była stażystką Poradni Leczenia Uzależnień w Poznaniu oraz wolontariuszką w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Pracowała z dziećmi z problemami rozwojowymi oraz dotkniętych ubóstwem. Ukończyła roczny kurs teorii INPP, rozpoznania, diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych oraz kurs z metody S.Greenspana, The DIR/Floortime. Szkoliła się z zakresu wczesnego rozpoznawania i leczenia autyzmu w School of Infant Mental Health w Londynie. Uczestniczyła w szkoleniach: Teoria mentalizacji w terapii dziecka i rodziny. Mentalizacja w rodzinie (PTP), Zabawa w psychoterapii (Fundacja ZERO-PIĘĆ), Diagnoza i terapia stymulacyjna wg. C. Delacato. Odbyła dwuletnie szkolenie z metody Esther Bick, Infant Observation.