fbpx
Zapytania ofertowe – 20192021-07-15T14:45:12+02:00

Zapytania ofertowe – 2019

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Brokera Innowacji w formie koordynowania procesu implementacji istniejącej otwartej innowacji społecznej oraz opracowania uniwersalnej metody wdrażania otwartych innowacji społecznych (Innovation Sharing Approach).

ROPS.VI/4510/12/2019/SIM Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług Brokera Innowacji w formie koordynowania procesu implementacji istniejącej otwartej innowacji społecznej oraz opracowania uniwersalnej metody wdrażania otwartych innowacji społecznych (Innovation Sharing Approach) w ramach projektu Rozwijanie ponadnarodowej społeczności

12 lipca 2019|

Zapytanie ofertowe na PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ADRESOWANEGO DO PRZYSZŁYCH REALIZATORÓW PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

ROPS.I/420/8/12/2019 Zapytanie ofertowe na PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ADRESOWANEGO DO PRZYSZŁYCH REALIZATORÓW PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia jednego pięćdziesięciogodzinnego cyklu szkoleniowego realizowanego w dwóch dwudziestopięciogodzinnych

8 lipca 2019|

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i opracowania merytorycznego publikacji w ramach realizacji projektu „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”

ROPS.VI.4510/9/2019/Usługi Konin Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie przygotowania i opracowania merytorycznego publikacji pn. "Model usług społecznych w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów faktycznych w ramach realizacji projektu >> Aktywni i

4 lipca 2019|

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi prowadzenia szkoleń tematycznych w projekcie „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

ROPS.VI.4510/17/2019/DS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi prowadzenia szkoleń tematycznych w projekcie „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Oferty należy

3 lipca 2019|

Zapytanie ofertowe dot. kursów podstawowych w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

ROPS.VI/411/10/2019/Sz Zapytanie ofertowe dot. kursów podstawowych w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie: przeprowadzenia pięciu kursów podstawowych w zakresie podejścia skoncentrowanego na

27 maja 2019|

Zapytanie ofertowe dot. narzędzi upowszechniających

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: przygotowania narzędzi służących upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży wraz z przeprowadzeniem warsztatów fokusowych dotyczących przygotowanych narzędzi. Oferty należy złożyć w formie

24 maja 2019|

Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej pn. „Różne formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we Wrocławiu”

ROPS.VI/4510/5/2019/AI Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej pn. „Różne formy wsparcia osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym we Wrocławiu” przeznaczonej dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa wielkopolskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert dotyczących organizacji i

30 kwietnia 2019|

Zapytanie ofertowe na nagranie 3 filmów promujących 3 innowacje społeczne

07.05.2019 UWAGA W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwestii punktacji w ocenie oferty  dot. zapytania ofertowego nr ROPS.VI/4510/3/2019/WINS Zamawiający postanowił doszczegółowić kryteria oceny ofert oraz opis przedmiotu zamówienia. W związku  z powyższym termin składania ofert został przedłużony do dnia

19 kwietnia 2019|

Zapytanie ofertowe na organizację spotkania metodą World Cafe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na organizację jednodniowego spotkania metodą World Cafe w II połowie kwietnia 2019 w Poznaniu, w ramach projektu Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni

28 marca 2019|

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ADRESOWANEGO DO PRZYSZŁYCH REALIZATORÓW PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ADRESOWANEGO DO PRZYSZŁYCH REALIZATORÓW PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia jednego pięćdziesięciogodzinnego cyklu szkoleniowego realizowanego w dwóch dwudziestopięciogodzinnych edycjach adresowanego do przyszłych realizatorów

15 marca 2019|