fbpx
Zapytania ofertowe – 20182021-07-15T14:45:10+02:00

Zapytania ofertowe – 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania graficznego i wydruku broszury „Dobry start – nowe rozwiązania usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi opracowania graficznego i wydruku broszury „Dobry start – nowe rozwiązania usług społecznych dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Oferty należy przesłać w formie

26 listopada 2018|

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych, którego szczegółowa lista znajduje się w załączniku nr 1 Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres katarzyna.sieradzka@rops.poznan.pl w terminie do dnia 03 grudnia 2018 r., do godziny

26 listopada 2018|

Zapytanie ofertowe – PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn. Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego procedury „Niebieskie Karty”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa wielkopolskiego, w tym w

23 października 2018|

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego, którego szczegółowa lista znajduje się w załączniku nr 1 Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres katarzyna.sieradzka@rops.poznan.pl w terminie do dnia 12 października 2018 r., do godziny

8 października 2018|

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy w ramach projektu pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC Zapytanie ofertowe_ekspertyza_SFC1 Załącznik-nr-1-Formularz oferty_SFC Załącznik-nr-2-Tabela_SFC Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-w-postępowaniu_SFC

5 października 2018|