Zapytania ofertowe

Od dnia 15 lipca 2019 roku wszystkie zapytania ofertowe ROPS publikowane są na Elektronicznej Platformie Zakupowej ROPS Poznań.
Elektroniczna Platforma Zakupowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Zapytania ofertowe – 2019
Zapytania ofertowe – 2018