Zapytania ofertowe

Od dnia 15 lipca 2019 roku wszystkie zapytania ofertowe ROPS publikowane są na Elektronicznej Platformie Zakupowej ROPS Poznań.
Elektroniczna Platforma Zakupowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu