fbpx
Procedury przetargowe – 20202021-01-19T14:06:19+01:00

Procedury przetargowe – 2020

Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w subregionie leszczyńskim – postępowanie ROPS.X.3612/2/2020

ROPS.X.3612/2/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w

14 stycznia 2020|zp-2020|