fbpx
Procedury przetargowe – 20202021-01-19T14:06:19+01:00

Procedury przetargowe – 2020

„Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 – 2022”

18.12.2020 ROPS.X.3612/11/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

18 grudnia 2020|zp-2020|

„Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 – 2022”

27.07.2020 r. ROPS.X.3612/9/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki

27 lipca 2020|zp-2020|

Kompleksowa usługa obejmująca usługę szkoleniową, hotelarską, restauracyjną i konferencyjną ROPS.X.3612/10/2020

ROPS.X.3612/10/2020 UWAGA!!! 24.07.2020 r. - Zmiana treści w formularzu ofertowym W dniu 24.07.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany w formularzu ofertowym. Zmianie uległa informacja dotycząca liczby uczestników (str. 26 Ogłoszenia o zamówieniu). Liczba uczestników dla których realizowana zostanie Kompleksowa usługa obejmująca usługę

21 lipca 2020|zp-2020|

Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 – 2022

06.05.2020 r. ROPS.X.3612/1/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki

6 maja 2020|zp-2020|

Ogłoszenie na usługi hotelarskie, restauracyjne i konferencyjne nr ROPS.X.3612/6/2020

ROPS.X.3612/6/2020 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z ZADANYM PRZEZ WYKONAWCĘ PYTANIEM, ZMIANIE ULEGŁ FORMULARZ OFERTOWY. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138

21 lutego 2020|zp-2020|

Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w subregionie leszczyńskim – postępowanie ROPS.X.3612/7/2020

ROPS.X.3612/7/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w

10 lutego 2020|zp-2020|

Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w subregionie leszczyńskim – postępowanie ROPS.X.3612/3/2020

ROPS.X.3612/3/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w

30 stycznia 2020|zp-2020|