fbpx
Procedury przetargowe – 20192021-07-15T14:48:20+02:00

Procedury przetargowe – 2019

Ogłoszenie na świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r. z podziałem na V części – postępowanie ROPS.X.3612/18/2019

ROPS.X.3612/18/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1: Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki

12 grudnia 2019|

Ogłoszenie na usługi hotelarskie, restauracyjne i konferencyjne nr ROPS.X.3612/16/2019

UWAGA! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15.11.2019 roku do godz. 11:00 Zamawiający informuję, iż dokonano zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczącym przerwy kawowej. Wprowadzona zmiana: Przerwa kawowa ciągła (uzupełniana podczas dnia w godzinach wskazanych przez Zamawiającego) powinna się składać

4 listopada 2019|

Ogłoszenie nr ROPS.X.3612/12/2019

ROPS.X.3612/12/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. ,poz.1986 ze zm.) Nazwa

10 września 2019|

Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w 2019 r. w ramach szkoleń przygotowujących specjalistów do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

ROPS.X.3612/13/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. ,poz.1986 ze zm.)  

9 września 2019|

Ogłoszenie nr ROPS.X.3612/10/2019

ROPS.X.3612/10/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO   Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.1579 ze zm.)

2 września 2019|