fbpx
Procedury przetargowe – 20162021-07-15T14:46:56+02:00

Procedury przetargowe – 2016

ROPS.X.3612.1.2016 Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 209 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu pn: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

15 kwietnia 2016|

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ROPS.X.3612/9/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na „Świadczenie usług cateringowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego”, w ramach projektu: 1) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy

5 stycznia 2016|

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ROPS.X.3612/8/2015

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” w ramach projektu: 1) „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał

5 stycznia 2016|