fbpx
Procedury przetargowe – 20132021-07-15T14:49:14+02:00

Procedury przetargowe – 2013

„Zakup z dostawą artykułów biurowych” ROPS.X.3612/16/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym na rzecz: 1) Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie

8 listopada 2013|

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 3 Części ROPS.X.3612/14/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1

20 sierpnia 2013|

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 3 Części ROPS.X.3612/12/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1

9 sierpnia 2013|

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z trudnym klientem w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej” ROPS.X.3612/11/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 lipca 2013|

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 2 Części ROPS.X.3612/10/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 lipca 2013|

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 3 Części ROPS.X.3612/9/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 lipca 2013|

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia – 3 Części ROPS.X.3612/8/2013

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 czerwca 2013|