fbpx
Procedury przetargowe – 20182021-07-15T14:46:39+02:00

Procedury przetargowe – 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolski – postępowanie ROPS.X.3612/10/2018

Ogloszenie_ROPS.X.3612.10.2018 zal_nr_1_1_Opis_przedmiotu_zamówienia zal_1_2_Wstępny_harmonogram zal_nr_2_Druk ofertowy zal_nr_3_Oświadczenie zal_nr_4_Oświadczenie zal_nr_5_Umowa_catering zal_do umowy_nr_1_opis_przedmiotu_zamówienia zal_do_umowy_nr_3_zamowienie zal_do_umowy_nr_4 protokol_ zal_nr_6_wykaz usług catering zal_nr_7_poleganie na zasobach innych podmiotów zal_nr_8_Oświadczenie dot klauzuli społecznych Obowiązek informacyjny RODO Odpowiedź na zapytanie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o udzieleniu zamówienia

23 października 2018|

„Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na szkolenie pn. „Superwizja zarządzania sytuacyjnego” dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

ROPS.X.3612/9/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.1579 ze zm.) Nazwa

8 października 2018|

„Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na szkolenie pn. „Superwizja zarządzania sytuacyjnego” dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

ROPS.X.3612/8/2018   Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.1579 ze zm.)

23 sierpnia 2018|

Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na szkolenie Głównych Księgowych PCPR/MOPR z Województwa Wielkopolskiego oraz pracowników DK organizowane przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

ROPS.X.3612/7/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.1579 ze zm.) Nazwa

13 sierpnia 2018|

Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na szkolenie Głównych księgowych PCPR/MOPR z Województwa Wielkopolskiego oraz pracowników DK organizowane przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

ROPS.X.3612/6/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO   Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.1579 ze zm.)

3 sierpnia 2018|

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na spotkanie pn. „Wielkopolskie spotkania UTW” dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego”

ROPS.X.3612/5/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO   Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.1579 ze zm.)

25 lipca 2018|

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na terenie Poznania dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w 2018 r.”

ROPS.X.3612/4/2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO   Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz.1579 ze zm.)

13 lipca 2018|

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego – postępowanie ROPS.X.3612/2/2018

Ogłoszenie o zamówieniu zal_nr_1_1_opis_przedmiotu_zamówienia zal_nr_1_2_wstępny_harmonogram_usług_cateringowych zal_nr_2_druk_ofertowy zal_nr_3_oświadczenie zal_nr_4 oświadczenie zal_nr_5_wzór_umowy zal_nr_1 do umowy umowy opis_przedmiotu_zamówienia zal_nr_3_do_umowy_formularz zamówienia zal_nr_4_do_umowy_protokół zal_nr_6 wykaz usług catering zal_nr_7_informacja_poleganie na zasobach innych podmiotów zal_nr_8 oświadczenie_dot_klauzuli_społ informacja o udzieleniu zamówienia scan

9 marca 2018|