Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – 2012

zp-2012
 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym w ramach: 1) Projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3) Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ROPS.X.361/8/2012 na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia prowadzonego z podziałem na części: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kompetencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu systemowego ROPS pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Świadczenie usług cateringowych dla 100 słuchaczy studiów podyplomowych na wybranych kierunkach, po 25 osób na każdym kierunku: „Mediacje i negocjacje” – część 1 „Arteterapia” – część 2 „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” – część 3 „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – część 4.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu systemowego ROPS pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy studiów podyplomowych na wybranych kierunkach: „Mediacje i negocjacje” – część 1 „Arteterapia” – część 2 „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” – część 3 „Zarządzanie zasobami ludzkimi” – część 4.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym w ramach: 1) Projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3) Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ROPS.X.361/3/2012 na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia prowadzonego z podziałem na części: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego”.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług poligraficznych dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym w ramach: 1. Projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Projektu innowacyjnego Pn. „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. Działanie 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Projektu systemowego Pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Projektu pn. „Economy needs seniors’ unique and real experience. ENSURE. Ekonomia potrzebuje unikalnego i prawdziwego doświadczenia seniorów” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C w projekcie CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”.

 • POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Nazwa przedmiotu zamówienia prowadzonego z podziałem na części: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zarządzanie sytuacyjne – efektywne przywództwo w zespole” świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

 • „Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na wybranych kierunkach” Część 1 – „Mediacje i negocjacje” Część 2 – „Arteterapia” Część 3 – „Gerentologia i opieka nad osobami starszymi” Część 4 – „Zarządzanie zasobami ludzkimi” świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia prowadzonego z podziałem na części: Część I- „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej”. Część II- „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania” POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usługi ekspozycji plakatów w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 € PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. NAZWA ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Asystent rodziny” Usługi szkoleniowe Hotelarskie usługi noclegowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi w zakresie transportu drogowego.