Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – 2013

zp-2013
 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym na rzecz: 1) Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.; 3) Projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym pn. „PI-MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartego na idei flexicurity” Działanie 8.1. Podziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 4) projektu systemowego pn. „Obserwatorium Integracji Społecznej”, Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Priorytet I, Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji klientów pomocy społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Finansowanie przystępowania do spółdzielni socjalnych klientów pomocy społecznej lub/i Powiatowych Urzędów Pracy” Część 3 – „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) jako narzędzi aktywizacji klientów pomocy społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy”.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kadry i płace”.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Wsparcie pensjonariuszy dps po odbytym leczeniu odwykowym” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa” Część 3 – „Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Fundusz alimentacyjny”.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa przedmiotu zamówienia: Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kadry i płace” Część 3 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach projektu systemowego pn. Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Praca z dzieckiem z FAS” Część 2 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego” Część 3 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Stres i wypalenie zawodowe”.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ROPS.X.3612/3/2013.

 • POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • ROPS.X.3612/1/2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.