Nie jesteś w stanie dotrzeć do urzędu?
Członek rodziny potrzebuje wsparcia w załatwieniu sprawy urzędowej?
Mobilny Urzędnik przyjedzie do Ciebie.

Trwa druga faza testowania usługi Mobilny Urzędnik. Jej celem jest poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Dzięki pomocy mobilnego urzędnika, ważne dokumenty mogą zostać wypełnione w domu klienta, który z różnych przyczyn, np. z powodu niepełnosprawności, nie może pojawić się osobiście w urzędzie.

Kto może skorzystać z usługi?

  • osoby w wieku 65+
  • osoby zależne w wieku 15+
  • opiekunowie faktyczni osób zależnych
  • opiekunowie z pieczy zastępczej
  • osoby z niepełnosprawnościami

Faza testowa ujawniła, że dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość pod względem pandemicznym otwiera nowe pola przydatności Mobilnego Urzędnika.

Z uwagi na wysokie ryzyko zakażenia oraz wynikające z tego konsekwencje zdrowotne np. wśród osób starszych – bardziej odpowiedzialne jest wydelegowanie urzędnika do seniora niż zapraszanie osoby starszej do urzędu. Bezpośredni kontakt ogranicza się wyłącznie do dwóch osób: urzędnika/urzędniczki i osoby starszej w jej domu. Senior przychodząc do urzędu narażałby się na kontakt z bardzo wieloma osobami zarówno w drodze, jak i na miejscu.

Sytuacja pandemiczna to również wyzwanie dla osób, które po przeszczepie z uwagi na przyjmowane leki immunosupresyjne i ryzyko odrzucenia przeszczepu nie mogą wystawiać się na najmniejsze infekcje. Wówczas – podobnie, jak w sytuacji z seniorami – to urzędnik lub urzędniczka, z zachowaniem reżimu sanitarnego, przybędzie do domu osoby potrzebującej skorzystać z usługi, by załatwić niezbędną urzędniczą sprawę.

Mobilny Urzędnik a dostęp alternatywny

Kolejnymi zaletami usługi Mobilny Urzędnik, które uwypukliły się podczas fazy testowej, to wyjście naprzeciw Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nakłada ona obowiązek dostępności m.in. pod względem architektonicznym oraz cyfrowym. Jakkolwiek stronę internetową można szybko przystosować do obsługi przez osoby np. z wadami wzroku poprzez dodanie odpowiedniego kontrastu lub zwiększonej czcionki, tak już dostęp architektoniczny wymaga od niejednej gminy nakładów finansowych na remonty i przebudowy.

Osobom na wózkach lub mającym trudności z poruszaniem się, które wynikają z niepełnosprawności lub podeszłego wieku, ciężko pokonać o własnych siłach takie bariery (np. brak podjazdów, wind, zastosowanie wysokich progów nie do przejścia przez osoby o kulach etc.). W takiej sytuacji bardzo udaną formą dostępności alternatywnej – której obowiązek nakłada ustawodawca, jeśli nie można zapewnić pełnej dostępności – jest Mobilny Urzędnik. Gmina nie musi narażać mieszkańców z niepełnosprawnościami lub trudnościami w poruszaniu się na stres i problematyczne dostanie się do urzędu. To urzędnik może odwiedzić takie osoby z wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Co jeszcze można z Mobilnym Urzędnikiem?

Usługa Mobilnego Urzędnika znajduje też zastosowanie, jako forma wsparcia opiekunów pieczy zastępczej, w sytuacji kiedy rodzina nie posiada samochodu, dostęp do innych środków komunikacji jest utrudniony i opiekun nie może przybyć do placówki osobiście. Ponadto Mobilny Urzędnik to nieocenione wsparcie przy obsłudze osób głuchych lub niewidomych, szczególnie w sytuacji konieczności wypełnienia dokumentów czy złożenia podpisów we właściwych miejscach.
Pracownicy urzędów już teraz docierają do osób, które same zrobić tego nie mogą. Obecnie trwa II faza projektu. z Wielkopolski bierze w niej udział 8 gmin: Kawęczyn, Pleszew, Gniezno, Oborniki, Trzcianka, Kościan, Wągrowiec, Śrem. Pierwsi klienci skorzystali już z możliwości załatwienia sprawy urzędowej w miejscu zamieszkania!

Wkrótce doświadczenia z fazy testowania w formie gotowego modelu usługi będziemy dystrybuować wśród chętnych samorządów. Już teraz zapraszamy do kontaktu gminy, które chciałyby wdrożyć usługę mobilnego urzędnika dla swoich mieszkańców.

*****
O projekcie

„Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z partnerami zagranicznymi. W ramach projektu gminy z całej Polski będą mogły nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.
Więcej informacji na stronie internetowej lidera projektu – Fundacji Partycypacji Społecznej oraz w zakładce Mobilny Urzędnik na stronie ROPS.