Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu dzisiejszym zaktualizowany został wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (zmiana dotyczy pozycji kosztowej nr 4 „Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” – dodano rubrykę umożliwiającą wpisanie nazwy sprzętu)

W związku z powyższym prosimy stosowanie zaktualizowanego wzoru wniosku.