Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż udało nam się uzyskać zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji grantów do 31.12.2020 r. w projekcie „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Oznacza to, że Ci z Państwa, którzy otrzymali grant w ramach ww. projektu, będą mogli ten grant realizować do 31.12.2020 r., a nie jak pierwotnie zakładano do 30.11.2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków o powierzenie grantu został już zakończony, a pula środków, którą mieliśmy do dyspozycji w ramach grantów, została wyczerpana.

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowaną wersję Procedury powierzenia grantów.

W związku z powyższym, z tymi z Państwa, z którymi  mamy już podpisane umowy o powierzenie grantu, będziemy się kontaktować w sprawie aneksowania umów.

Zaktualizowana Procedura powierzenia grantów