Nasze działania

Ważnym zadaniem ośrodków adopcyjnych jest promocja idei adopcji. Chcemy, by dzieci adoptowane żyły w środowisku, gdzie adopcja jest tylko innym sposobem na rodzicielstwo, by czuły się kochane i bezpieczne tak jak wszystkie dzieci czuć się powinny.

W ramach promocji idei adopcji jako Wielkopolska przygotowaliśmy:

  • kampanię outdoorową,
  • kampanię radiową,
  • artykuły w prasie ogólnopolskiej,
  • album rodzin adopcyjnych,
  • zbiór bajek adopcyjnych,
  • zbiór ćwiczeń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
  • album dla dziecka adoptowanego,
  • ulotki informacyjne.

Corocznie organizujemy spotkania i pikniki rodzin adopcyjnych. Nasze rodziny spotykają się, integrują i wspólnie bawią. Organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty, spotkania panelowe. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi. Opracowujemy diagnozy, raporty, sprawozdania dotyczące systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Ulotki i artykuły

Nasze publikacje

Kampania outdorowa

Reportaże radiowe

Adopcja z perspektywy dziecka i rodziny – reportaż radiowy

Czy jestem gotowy do adopcji – kampania społeczna

Czym jest adopcja – kampania społeczna

Droga do adopcji – reportaż radiowy

Historia Filipka – reportaż radiowy

Przekazanie dziecka do adopcji – reportaż radiowy