Rodzina po adopcji

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego o przysposobieniu, rodzice adopcyjni zyskują takie same prawa i obowiązki w opiece i wychowaniu dziecka jak rodzice naturalni. Adopcja jednak wpływa na budowanie relacji w Waszej rodzinie, generuje wyzwania, które w biologicznych rodzinach się nie pojawiają. Dlatego właśnie Ośrodki Adopcyjne pozostają do Waszej dyspozycji również po adopcji.

W przypadku trudności, rodzice adopcyjni wraz z dziećmi, na każdym etapie mogą korzystać z pomocy pracowników ośrodków adopcyjnych w zakresie korygowania trudności w funkcjonowaniu dzieci czy też wspierania więzi rodzinnych – nie ma znaczenia po ilu latach od adopcji się do nas zgłaszacie,  w jakim wieku jest Wasze dziecko czy wreszcie, w jakim ośrodku odbywała się Wasza procedura adopcyjna.

Wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie, listownie, mailowo czy osobiście. Na pierwsze spotkanie zawsze zapraszamy tylko rodziców – chcemy dowiedzieć się, jakie problemy Was do nas sprowadzają, by zaproponować Wam najbardziej adekwatną formę wsparcia.

Nie ukrywamy, że z przyjemnością również przyjmujemy od Was informacje, że Wasza adopcyjna rzeczywistość jest pełna radości i szczęśliwych momentów, zatem jeśli chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami również tymi pozytywnymi, zapraszamy.

Chętnie korzystamy z Waszej otwartości i zapraszamy Was na szkolenia dla rodzin adopcyjnych – jeśli jesteście gotowi podzielić się swoją historią z przyszłymi rodzicami, zapraszamy do współpracy.

W ramach działalności Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny oferuje następujące formy wsparcia postadopcyjnego:

  • Indywidualne poradnictwo/konsultacje dla rodzin adopcyjnych

Zauważasz coś niepokojącego w funkcjonowaniu dziecka? A może chcesz przyjrzeć się Twoim przekonaniom i oddziaływaniom wobec dziecka lub poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze? Jeśli tak, to przyjdź i skonsultuj swoje wątpliwości. W przyjaznej i życzliwej atmosferze możemy przyjrzeć się nurtującym Cię obawom, dotyczącym Twojego dziecka i wspólnie zastanowić się nad tym, którą ścieżkę rozwiązań wybrać. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często rodziny uwikłane w codzienne trudności, potrzebują spojrzenia z zewnątrz, wysłuchania, wspólnej refleksji ze specjalistą i taka forma wsparcia okazuje się wystarczająca, by nastąpiła trwała zmiana w relacjach rodzinnych.

  • Terapia rodzinna

Tę formę wsparcia proponujemy, gdy po pierwszym lub kilku spotkaniach konsultacyjnych wspólnie ustalimy, że wyzwania, z którymi się do nas zgłaszacie, wymagają wspólnej pracy wszystkich członków rodziny na głębszym poziomie. W terapię są zaangażowani rodzice i dzieci – wspólna praca, rozmowa, czasem zabawa służą przepracowaniu zaburzających układ rodzinny czynników. To czas, żeby skupić się na emocjach, komunikacji, budowaniu relacji, rolach w rodzinie, radzeniu sobie z problemami i wspólnie dążyć do poprawy funkcjonowania całego systemu.

  • Terapia dziecka

Zdarza się, że problem, który zgłaszacie wiąże się w dużej mierze z doświadczeniami Waszego dziecka, które miały miejsce przed pobytem w Waszej rodzinie. Deficyty w obszarze przywiązania, traumatyczne przeżycia, obciążenia ze strony rodziny pochodzenia mogą powodować, że Wasze dziecko może mieć trudności w różnych obszarach funkcjonowania. Konieczna jest zatem indywidualna praca terapeutyczna z nim, co zazwyczaj idzie w parze z poradnictwem dla Was, Rodziców, gdyż bez wątpienia to nadal Wy jesteście głównymi terapeutami dla swoich dzieci.

  • Psychoedukacja

Ta forma wsparcia jest właściwie częścią składową każdej z powyższych. Analizując różne problemy, z którymi się do nas zgłaszacie, niejednokrotnie odwołujemy się do wiedzy, badań, doświadczeń, co pomaga Wam w zrozumieniu różnych mechanizmów, stojących za prezentowanymi przez dziecko „objawami” – bo to najczęściej te „widoczne” i uciążliwie sposoby zachowania/reagowania Waszego dziecka stają się pretekstem Waszej wizyty w ośrodku. Jesteśmy przekonani, że rozumienie rodzi akceptację, a to warunek konieczny do poprawy funkcjonowania Waszej rodziny.

  • Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin i wiedząc, że „w grupie siła” organizujemy cykliczne (raz w miesiącu) spotkania grupy wsparcia. Ma ona formę otwartą, zatem można do nas dołączyć w dowolnym momencie. Zauważamy efekty wspólnej pracy – dzielenie się doświadczeniami, poszukiwanie rozwiązań, wzajemne zrozumienie i otwartość sprawiają, że łatwiej Wam konstruktywnie podchodzić do napotykanych trudności. Spotkania odbywają się w siedzibie WOA w Poznaniu. Jeśli chcielibyście dołączyć do grupy wsparcia prosimy wysłać prośbę o dodanie do grupy na Facebooku (Grupa wsparcia WOA Poznań) lub wysłać emaila na adres: katarzyna.pakula@rops.poznan.pl

  • Przekierowanie do innych specjalistów zewnętrznych

Zdarza się, że obszary problemowe, z którymi się do nas zgłaszacie nie wpisują się w specyfikę naszej pracy. Przekierujemy Was wówczas do właściwego specjalisty lub instytucji, w celu adekwatnej pomocy.

  • Indywidualne poradnictwo/konsultacje dla dorosłych osób adoptowanych

Jeżeli, jako dorosłe dziecko adoptowane, poszukujesz swoich korzeni, masz problemy z poczuciem własnej wartości, budowaniem tożsamości, tworzeniem bliskich więzi z innymi czy też doświadczasz trudności w zrozumieniu siebie i odnalezieniu własnej drogi życiowej, skontaktuj się z nami. Oferujemy pomoc psychologiczną i udzielenie informacji na temat prawnych możliwości dotyczących poszukiwania rodziny pochodzenia.