Zespół WOA Poznań

Wszystkich nas łączy misja, by pomóc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej znaleźć stały, bezpieczny, kochający dom. Pracujemy w pięciu zespołach – w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Każdy zespół ma wypracowane własne metody pracy, jednak działamy w oparciu o wspólne standardy. Wszyscy nasi klienci (i dzieci, i dorośli) są dla nas równoważni – jesteśmy bowiem przekonani, że wyłącznie szczęśliwi rodzice są w stanie stworzyć szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pracujemy również z rodzinami naturalnymi, szczególnie z mamami rozważającymi decyzję o przekazaniu dziecka do adopcji oraz dorosłymi osobami adoptowanymi.

W ramach rozwoju zawodowego na bieżąco doszkalamy się, szukamy nowych metod pracy, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy pomocy superwizorów, dyskutujemy o procedurach, bierzemy udział w działaniach mających na celu zmiany systemowe.

Zastępca Dyrektora ds. Rodziny

Jolanta Kopińska
Tel. 61 85 67 312
kom. 605 576 727
e-mail: jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu
Pl. Wolności 18, 4 piętro
61-739 Poznań
kom. 721 196 007
e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl
godziny pracy: 7:30-15:30

Anna Główczyńska – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu,
psycholog,
tel. 721 196 005,
e-mail: anna.glowczynska@rops.poznan.pl

Anna Krzywicka-Filuś, psycholog
tel. 721 196 016,
e-mail: anna.krzywicka-filus@rops.poznan.pl

Katarzyna Sroka, psycholog
tel. 721 196 015,
e-mail: katarzyna.sroka@rops.poznan.pl

Kamila Kamińska, psycholog
tel. 721 196 029,
e-mail: kamila.kaminska@rops.poznan.pl

Anna Kraska-Matuszczak, pedagog
tel. 721 196 026,
e-mail: anna.kraska@rops.poznan.pl

Aleksandra Ratajczak, pedagog
tel. 721 196 047,
e-mail: aleksandra.ratajczak@rops.poznan.pl

Wiesława Sędziak, pedagog
tel. 721 196 048,
e-mail: wieslawa.sedziak@rops.poznan.pl

Halina Piechowiak, referent ds. wsparcia dziecka i rodziny
tel. 721 196 014,
e-mail: halina.piechowiak@rops.poznan.pl

Iga Adamczyk, referent ds. procedur adopcyjnych
tel. 721 196 013,
e-mail: iga.adamczyk@rops.poznan.pl

Magdalena Rozwalka, referent ds. wsparcia dziecka i rodziny
tel.721 196 007,
e-mail: magdalena.rozwalka@rops.poznan.pl

Agnieszka Chmielewska, specjalista ds. Wojewódzkiego Banku Danych
tel. 61 856 73 45,
e-mail: agnieszka.chmielewska@rops.poznan.pl

Agata Antkowiak, pracownik administracyjny
tel. 721 196 007,
e-mail: agata.antkowiak@rops.poznan.pl