Zespół WOA Poznań

Wszystkich nas łączy misja, by pomóc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej znaleźć stały, bezpieczny, kochający dom. Pracujemy w pięciu zespołach – w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Każdy zespół ma wypracowane własne metody pracy, jednak działamy w oparciu o wspólne standardy. Wszyscy nasi klienci (i dzieci, i dorośli) są dla nas równoważni – jesteśmy bowiem przekonani, że wyłącznie szczęśliwi rodzice są w stanie stworzyć szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pracujemy również z rodzinami naturalnymi, szczególnie z mamami rozważającymi decyzję o przekazaniu dziecka do adopcji oraz dorosłymi osobami adoptowanymi.

W ramach rozwoju zawodowego na bieżąco doszkalamy się, szukamy nowych metod pracy, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy pomocy superwizorów, dyskutujemy o procedurach, bierzemy udział w działaniach mających na celu zmiany systemowe.

Zastępca Dyrektora ds. Adopcji

Jolanta Kopińska
Tel. 61 85 67 312
kom. 605 576 727
jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu

Pl. Wolności 18, 4 piętro
61-739 Poznań
kom. 721 196 007
woapoznan@rops.poznan.pl
godziny pracy: 7:30-15:30

Anna Główczyńska  – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu, psycholog
kom. 721 196 005
anna.glowczynska@rops.poznan.pl

Martyna Gendera, psycholog
kom. 721 196 013
martyna.gendera@rops.poznan.pl

Katarzyna Sroka, psycholog
kom. 721 196 015
katarzyna.sroka@rops.poznan.pl

Katarzyna Pakuła, psycholog
kom. 721 196 014
katarzyna.pakula@rops.poznan.pl

Kamila Kamińska, pedagog
kom. 721 196 029
kamila.kaminska@rops.poznan.pl

Anna Kraska-Matuszczak, pedagog
kom. 721 196 026
anna.kraska@rops.poznan.pl

Aleksandra Ratajczak, pedagog
kom. 721 196 047
aleksandra.ratajczak@rops.poznan.pl

Wiesława Sędziak, pedagog
kom. 721 196 048
wieslawa.sedziak@rops.poznan.pl

Anna Krzywicka-Filuś, psycholog
kom. 721 196 016
anna.krzywicka-filus@rops.poznan.pl

Agnieszka Chmielewska, specjalista ds. Wojewódzkiego Banku Danych
kom. 61 856 73 45
agnieszka.chmielewska@rops.poznan.pl