Zespół WOA Piła

Wszystkich nas łączy misja, by pomóc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej znaleźć stały, bezpieczny, kochający dom. Pracujemy w pięciu zespołach – w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Każdy zespół ma wypracowane własne metody pracy, jednak działamy w oparciu o wspólne standardy. Wszyscy nasi klienci (i dzieci, i dorośli) są dla nas równoważni – jesteśmy bowiem przekonani, że wyłącznie szczęśliwi rodzice są w stanie stworzyć szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pracujemy również z rodzinami naturalnymi, szczególnie z mamami rozważającymi decyzję o przekazaniu dziecka do adopcji oraz dorosłymi osobami adoptowanymi.

W ramach rozwoju zawodowego na bieżąco doszkalamy się, szukamy nowych metod pracy, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy pomocy superwizorów, dyskutujemy o procedurach, bierzemy udział w działaniach mających na celu zmiany systemowe.

Zastępca Dyrektora ds. Adopcji

Jolanta Kopińska
Tel. 61 85 67 312
kom. 605 576 727
jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile
ul. Drygasa 29
64-920 Piła
tel. 67 215 30 41
email: woapila@rops.poznan.pl
godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Barbara Grenda – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Pile, pedagog
Tel. 67 21 53 041
kom. 606 594 060
barbara.grenda@rops.poznan.pl

Iwona Kaczorowska, pedagog
iwona.kaczorowska@rops.poznan.pl

Renata Magoń, pedagog
renata.magon@rops.poznan.pl

Anna Gluba, psycholog
anna.gluba@rops.poznan.pl

Natalia Urbańczyk, psycholog
natalia.urbanczyk@rops.poznan.pl