Zespół WOA Leszno

Wszystkich nas łączy misja, by pomóc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej znaleźć stały, bezpieczny, kochający dom. Pracujemy w pięciu zespołach – w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Każdy zespół ma wypracowane własne metody pracy, jednak działamy w oparciu o wspólne standardy. Wszyscy nasi klienci (i dzieci, i dorośli) są dla nas równoważni – jesteśmy bowiem przekonani, że wyłącznie szczęśliwi rodzice są w stanie stworzyć szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pracujemy również z rodzinami naturalnymi, szczególnie z mamami rozważającymi decyzję o przekazaniu dziecka do adopcji oraz dorosłymi osobami adoptowanymi.

W ramach rozwoju zawodowego na bieżąco doszkalamy się, szukamy nowych metod pracy, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy pomocy superwizorów, dyskutujemy o procedurach, bierzemy udział w działaniach mających na celu zmiany systemowe.

Zastępca Dyrektora ds. Adopcji

Jolanta Kopińska
Tel. 61 85 67 312
kom. 605 576 727
jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Lesznie
ul. Jana Pawła II 12
64-100 Leszno
email: woaleszno@rops.poznan.pl
tel. 65 526 30 08
godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30
środa 10:00 – 18:00

Łukasz Maćkowiak – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Lesznie, pedagog
tel. 65 526 30 08
kom. 605 576 726
lukasz.mackowiak@rops.poznan.pl

Barbara Morawska, pedagog
barbara.morawska@rops.poznan.pl

Karolina Nikodemska, psycholog
karolina.nikodemska@rops.poznan.pl

Dagmara Lasik, referent ds. wsparcia dziecka i rodziny, pedagog
dagmara.lasik@rops.poznan.pl

Weronika Ślusarek, psycholog
weronika.slusarek@rops.poznan.pl

Ewelina Guzewicz, specjalista ds. procedur adopcyjnych, pedagog
ewelina.guzewicz@rops.poznan.pl