Zespół WOA Konin

Wszystkich nas łączy misja, by pomóc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej znaleźć stały, bezpieczny, kochający dom. Pracujemy w pięciu zespołach – w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Każdy zespół ma wypracowane własne metody pracy, jednak działamy w oparciu o wspólne standardy. Wszyscy nasi klienci (i dzieci, i dorośli) są dla nas równoważni – jesteśmy bowiem przekonani, że wyłącznie szczęśliwi rodzice są w stanie stworzyć szczęśliwy dom dla swoich dzieci. Pracujemy również z rodzinami naturalnymi, szczególnie z mamami rozważającymi decyzję o przekazaniu dziecka do adopcji oraz dorosłymi osobami adoptowanymi.

W ramach rozwoju zawodowego na bieżąco doszkalamy się, szukamy nowych metod pracy, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy pomocy superwizorów, dyskutujemy o procedurach, bierzemy udział w działaniach mających na celu zmiany systemowe.

Zastępca Dyrektora ds. Adopcji

Jolanta Kopińska
Tel. 61 85 67 312
kom. 605 576 727
jolanta.kopinska@rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie
ul. Chopina 23b
62-500 Konin
email: woakonin@rops.poznan.pl
kom. 721 196 056
godziny pracy:
poniedziałek – 7.00 -18.30
wtorek – 7.00 – 15.30
środa – 7.00 – 18.30
czwartek – 7.00 – 15.30
piątek – 7.00-15.30

Paulina Antczak – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie, pedagog
kom. 721 196 049

Marzanna Przybyłowska, pedagog
kom. 721 196 063

Justyna Waszk, psycholog
kom. 721 196 071