Projekt „Preadopcja”

Wszystkich nas łączy misja, by pomóc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej znaleźć stały, bezpieczny, kochający dom. Jako zespół projektowy, wspieramy Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podejmujemy działania zarówno w odniesieniu do dzieci (poszerzona diagnoza, terapia, rehabilitacja), jak i ich opiekunów (poradnictwo, terapia, szkolenia). Organizujemy adekwatne wsparcie, kierując osoby zainteresowane do odpowiednich specjalistów.

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu

Projekt Wspomaganie Preadopcji Kluczem do Udanej Adopcji
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 61 856 79 53
Godziny urzędowania: 7:30-15:30.

Magdalena Radniecka, koordynator projektu
magdalena.radniecka@rops.poznan.pl

Alicja Rybarczyk, opiekun rodzin adopcyjnych
alicja.rybarczyk@rops.poznan.pl

Agnieszka Woźna, opiekun rodzin adopcyjnych
agnieszka.wozna@rops.poznan.pl