Nasz zespół

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny realizuje misję „Dla dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę”. Wykonując swoje zadania kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

Ośrodek pracuje na rzecz osób, w stosunku do których podejmowane są następujące działania:

kandydaci na rodziców adopcyjnych

 • przedstawia wymagania, warunki i etapy procedury adopcyjnej,
 • gromadzi wymagane procedurą adopcji dokumenty
 • przeprowadza badania psychologiczne i pedagogiczne,
 • dokonuje analizy sytuacji rodzinnej w trakcie wywiadu adopcyjnego,
 • szkoli kandydatów do przysposobienia dziecka,
 • kwalifikuje kandydatów na rodziców adopcyjnych,
 • sporządza opinie kwalifikacyjne w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie,
 • przekazuje kandydatom szczegółowe informacje na temat dziecka,
 • organizuje i uczestniczy w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem,
 • udziela pomocy w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do sądu,
 • nadzoruje sprawowanie pieczy nad dzieckiem ( przebieg okresu preadopcji)
 • prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne w trakcie całej procedury.

dzieci zgłoszone do adopcji

 • uczestniczy w ocenie sytuacji dziecka,
 • gromadzi informacje o dziecku i jego rodzinie,
 • sporządza diagnozę psychologiczno-pedagogiczną ,
 • kwalifikuje dziecko do przysposobienia krajowego,
 • dokonuje doboru rodziny ze względu na potrzeby dziecka,
 • prowadzi wojewódzki bank danych o dzieciach zakwalifikowanych do adopcji,
 • współpracuje z instytucjami pieczy zastępczej i sądami.

rodziny adopcyjne

 • wspiera w wykonywaniu funkcji rodzicielskich,
 • udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • prowadzi poradnictwo i terapię psychologiczną,
 • pomaga adoptowanym dzieciom w poszukiwaniu członków rodziny pochodzenia.

rodziny naturalne

 • zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży i matkom, które myślą o oddaniu dziecka,
 • doradza w zakresie prawa rodzinnego,
 • ułatwia kontakt z odpowiednimi instytucjami i urzędami.

ADRESY OŚRODKÓW:

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny,

ul Nowowiejskiego 11 61-731 pok. 211

tel. 61-856 73 45

e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl

godziny urzędowania: 7:30-15:30

Filia Piła,  tel. 67-215 30 41

ul. Drygasa 29, 64-920 Piła

e-mail: woapila@rops.poznan.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Filia Leszno,  tel. 65526 30 08

ul. Jana Pawła II 12,64-100 Leszno

e-mail: woaleszno@rops.poznan.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30

środa 10:00 – 18:00

NASZ ZESPÓŁ

WIELKOPOLSKI OŚRODEK ADOPCYJNY – POZNAŃ

WIELKOPOLSKI OŚRODEK ADOPCYJNY – PIŁA

WIELKOPOLSKI OŚRODEK ADOPCYJNY – LESZNO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: WSPOMAGANIE PREADOPCJI KLUCZEM DO UDANEJ ADOPCJI