Godziny pracy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. wznawiamy możliwość osobistych wizyt w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym.
Zapraszamy do nas, po uprzednim ustaleniu terminu
(numery telefonów i adresy e-mail poniżej).

Kandydatów, którzy złożyli już dokumenty i oczekują na rozpoczęcie procedury adopcyjnej zaprosimy na spotkanie mailowo lub telefonicznie, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szanowni Państwo, informujemy, że Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny (WOA) z powodu zagrożenia wywołanego przez koronawirusa działa w ograniczonym zakresie – można się z nami kontaktować za pomocą telefonu lub e-maila:

🔸 WOA Leszno
👉 tel. 655 263 008
👉 e-mail: woaleszno@rops.poznan.pl

🔸 WOA Piła
👉 tel. 67 215 30 41
👉 e-mail: woapila@rops.poznan.pl

🔸 WOA Poznań
👉 tel. 61 856 73 45
👉 e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl

Codziennie we wszystkich tych placówkach dyżuruje jedna osoba w godzinach urzędowania Ośrodka. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pragniemy poinformować, że Ośrodki Adopcyjne z terenu województwa wielkopolskiego wykonują swoje działania w innej niż dotychczas formie, uwarunkowanej koniecznością zawieszenia bezpośrednich kontaktów z odbiorcami.

Nie realizujemy działań polegających na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, jednakże nasze biura pozostają czynne w godzinach urzędowania i w tym czasie jesteśmy dostępni telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną.

Na stronie internetowej ROPS znajdują się informacje na temat nowych zasad funkcjonowania Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego (TUTAJ i TUTAJ). Zachęcamy w nich do kontaktu zdalnego, informujemy, że pozostajemy do dyspozycji osób zainteresowanych adopcją, bądź przekazaniem dziecka do adopcji. Jesteśmy otwarci dla naszych partnerów, którzy drogą elektroniczną otrzymali już wytyczne na temat naszego funkcjonowania w tym niesprzyjającym dla wszystkich czasie.

Trudno nam realizować część bieżących zadań, w tym uczestniczyć w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka.

Mając jednak na uwadze zapewnienie płynności działania naszych jednostek w tych ograniczonych warunkach organizacyjnych, jesteśmy w gotowości do zdalnego uczestniczenia w omawianiu sytuacji dzieci, o czym również elektronicznie poinformowałyśmy naszych partnerów. Ustawicznie analizujemy sytuacje dzieci zgłaszanych do nas przez organizatorów pieczy zastępczej, gromadzimy dodatkowe informacje niezbędne w procesie ich kwalifikacji, następnie sporządzamy karty dzieci, by móc ostatecznie zakwalifikować je do adopcji.

Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, w razie konieczności jesteśmy w stanie wskazać rodzinę gotową na przyjęcie konkretnego dziecka pomimo wielu ograniczeń organizacyjnych.

Nasza praca w tym zakresie trwa nadal i pomimo trudności. Na obecnym etapie rozważamy również inne możliwości pracy opiniodawczej i diagnostycznej, która aktualnie musiała zostać zawieszona. Na stronach internetowych ośrodków adopcyjnych zaczynamy gromadzić dodatkowe informacje dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, zachęcając ich w ten sposób do zapoznania się z literaturą dotyczą problematyki adopcji.

Chcemy, by ten czas był okresem rozwoju i nowych możliwości, w związku z czym wdrażamy cykl indywidualnej korespondencji dotyczącej zagadnień adopcyjnych dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Będziemy w stanie w ten sposób prowadzić pracę przygotowującą ich do nowej roli. Możemy w podstawowym zakresie przybliżyć tematy dotyczące adopcji – pracować nad motywacją, stratą i jawnością w adopcji. W tym celu przesyłamy fragmenty prezentacji, linki do artykułów oraz zadania rozwojowe do wykonania. Rodziny zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w naszych propozycjach.

Kolejną formą wsparcia, nad którą pracujemy, są publikacje na naszych stronach internetowych wspólnych aktywności, zabaw z udziałem wszystkich członków rodziny, które mają za zadanie wzmacnianie więzi rodzinnych i rozwój rodziny. Ponadto w przygotowaniu są publikacje dotyczące tego, jak rozmawiać z dziećmi o obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Aktualnie wśród wielu naszych Klientów obserwujemy nasilające się trudności, związane z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa całych systemów rodzinnych.

Niepewność jutra, życie w warunkach stresu ujawniło wiele problemów w rodzinach adopcyjnych, z którymi zmuszone są one się borykać w dużej mierze samotnie. Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom, proponujemy zatem spotkania w wersji online (za pomocą Skype), by wzmocnić rodziny w radzeniu sobie z trudnościami i dać im niezbędne wsparcie. Naszym nowym pomysłem jest wykorzystanie mediów społecznościowych, w tym Facebooka, do stworzenia fanpage’a. Ta forma da nam możliwość dotarcia do jeszcze szerszej grupy odbiorców, prowadzenia otwartych dyskusji, wideokonferencji i badań ankietowych na szeroką skalę.

Z dodatkowych zadań podejmowanych przez Ośrodki w czasie epidemii wartą przedstawienia jest inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Adopcyjnego w Koninie, która aktualnie w ramach programu Żółty Talerz organizuje dożywianie dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i ich rodzin. Pragniemy rozwijać także rozpoczętą już inicjatywę udziału w zbiórkach na rzecz szpitali. Ujawniamy także gotowość działania na rzecz osób starszych w tym trudnym okresie, pomagając im w codziennych czynnościach.

Zespoły Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce