Dziecko w adopcji

Skąd się biorą dzieci do adopcji?
Specyficzne problemy dzieci adoptowanych
Wojewódzki bank danych
Jawność adopcji