Chcę adoptować dziecko

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. wznawiamy możliwość osobistych wizyt w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym.
Zapraszamy do nas, po uprzednim ustaleniu terminu
(numery telefonów i adresy e-mail poniżej).

Kandydatów, którzy złożyli już dokumenty i oczekują na rozpoczęcie procedury adopcyjnej zaprosimy na spotkanie mailowo lub telefonicznie, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szanowni Państwo, informujemy, że Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny (WOA) z powodu zagrożenia wywołanego przez koronawirusa działa w ograniczonym zakresie – można się z nami kontaktować za pomocą telefonu lub e-maila:

🔸 WOA Leszno
👉 tel. 655 263 008
👉 e-mail: woaleszno@rops.poznan.pl

🔸 WOA Piła
👉 tel. 67 215 30 41
👉 e-mail: woapila@rops.poznan.pl

🔸 WOA Poznań
👉 tel. 61 856 73 45
👉 e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl

Codziennie we wszystkich tych placówkach dyżuruje jedna osoba w godzinach urzędowania Ośrodka. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Przed przyjęciem dziecka do rodziny ważne jest, aby przyszli rodzice byli świadomi własnych oczekiwań, potrzeb dot. rodzicielstwa, znali i potrafili wskazać osobiste preferencje do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych.

Jakie pytania powinien zadać sobie przyszły rodzić adopcyjny?

 • Dlaczego chcę adoptować dziecko?
 • Zanim podejmiesz decyzję o adopcji warto zastanowić się głębiej nad swoimi motywacjami. Kim będzie dla mnie adoptowane dziecko? Dlaczego chcę się zdecydować na taki krok? Czy przeorganizuję swoje życie tak, by zrobić w nim miejsce dla drugiego człowieka?
 • Co mogę dać dziecku?
 • Jakie moje cechy pomogą mi w wychowaniu dziecka? Jak sobie radzę w trudnych sytuacjach?
 • Jak wyobrażam sobie opiekę nad dzieckiem adopcyjnym?
 • Czy znajdę czas dla dziecka, czy poświęcę mu tyle uwagi, ile mu potrzeba? Czy w razie potrzeby będę się doszkalał, lub zwrócę się do specjalisty?
 • Jakie dzieci trafiają do adopcji?
 • Wszystkie dzieci przeznaczone do adopcji przeżyły w swoim życiu choć jedną potężną stratę – stratę biologicznych rodziców. Czy pozwolę dziecku być sobą? Czy będę starał się rozumieć jego historię?
 • Jakie są trudności a jakie korzyści płynące z adopcji?

Aby stworzyć coś naprawdę pięknego potrzeba wiele czasu i pracy.

Kiedy już będziecie znali odpowiedź na powyższe pytania – zapraszamy do nas do Ośrodka. Prosimy najpierw zadzwonić by umówić się na wizytę :)

Jeśli myślicie Państwo o adopcji zagranicznej – podstawowe informacje znajdziecie w tym dokumencie – POBIERZ

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.

Adopcję orzeka sąd rodzinny jedynie wobec dziecka z uregulowaną sytuacją prawną (pozbawienie władzy rodzicielskiej, wyrażenie zgody na adopcje przez rodziców biologicznych). Adoptować dziecko mogą zarówno pary małżeńskie jak i osoby samotne. W Polsce nie ma możliwości przysposobienia dziecka przez pary pozostające w związkach nieformalnych.

Poprzez adopcję (przysposobienie) nawiązują się nowe więzi cywilno-prawne pomiędzy opiekunem a dzieckiem. Sporządzany jest nowy akt urodzenia, a dziecko adoptowane ma takie same prawa jak dziecko naturalne (np. prawo dziedziczenia). Rodzice adopcyjni nie otrzymują żadnych środków finansowych na utrzymanie dziecka adoptowanego, nie posiadają też żadnych przywilejów, w rozróżnieniu od rodzicielstwa zastępczego, które jest doraźną formą pomocy dziecku i jego rodzinie. Rodzice zastępczy czasowo podejmują się wychowywania i codziennej opieki i zobowiązani są do utrzymania kontaktu z rodziną pochodzenia dziecka, poza tym otrzymują środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Droga do adopcji – KROK PO KROKU – opis procedury i szkolenia

Rozmowa wstępna  informacyjna

przedstawienie procedury, omówienie warunków i wymaganych dokumentów.

Przed rozmową wstępną prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania.

Złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie z uwzględnieniem motywów decyzji o adopcji i oczekiwań,
 • życiorys (historia życia),
 • odpis zupełny aktu małżeństwa / aktu urodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • sentencja wyroku rozwodowego / w przypadku powtórnego małżeństwa/,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (stosunek pracy i średnia pensja z ostatnich 3 miesięcy) ewentualnie zeznanie podatkowe za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (potwierdzenie o braku przeciwwskazań do adopcji dziecka),
 • aktualna fotografia (opcjonalnie).

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

 • indywidualne spotkania z psychologami i pedagogami.

Diagnoza sytuacji rodzinnej

 • wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania kandydatów.

Wstępna ocena kandydatów do przysposobienia

Uczestnictwo w szkoleniu grupowym dla rodzin adopcyjnych „Droga do adopcji”

Szkolenie jest obowiązkowe, trwa  50 godzin realizowanych w trakcie 11 spotkań, które odbywają się w siedzibie Ośrodka. Szkolenie prowadzone jest w formie wymagającej aktywnego udziału uczestników.

Po szkoleniu kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, które nie jest równoznaczne z otrzymaniem kwalifikacji.

Tematyka :

 1. Droga do adopcji. Spotkanie organizacyjno-integracyjne.
 2. Motywy i oczekiwania rodzin a rzeczywistość adopcji.
 3. Historia rodziny w kontekście straty.
 4. Szanse rozwoju i czynniki ryzyka w życiu dziecka.
 5. Umiejętności wychowawcze i komunikacja z dzieckiem, z uwzględnieniem budowania poczucia własnej wartości u dziecka.
 6. Wpływ rodziny pochodzenia i wczesnodziecięcych traum na rozwój i funkcjonowanie dziecka.
 7. Rozwój emocjonalny dziecka i problematyka przywiązania.
 8. Problematyka reaktywnego zaburzenia więzi (RAD).
 9. Jawność adopcji.
 10. Nasza historia – doświadczenia rodziny adopcyjnej. Możliwości uzyskania wsparcia po adopcji.

Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej

Dobór rodziny do dziecka

 • przedstawienie informacji o dziecku,
 • pierwszy kontakt rodziny z dzieckiem,
 • podjęcie decyzji o przysposobieniu.

Procedura sądowa

 • powierzenie pieczy nad dzieckiem na czas trwania postępowania,
 • nadzór nad przebiegiem okresu osobistej styczności,
 • sprawa o przysposobienie.

Standardy pracy z klientem


Zapraszamy do naszych placówek:

(przed wizytą osobistą prosimy o kontakt telefoniczny by ustalić termin spotkania)

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny,

Poznań, ul Nowowiejskiego 11

pok. 211 tel. 61-856 73 45

e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

Filia Piła,  tel. 67-215 30 41

ul. Drygasa 29, 64-920 Piła

e-mail: woapila@rops.poznan.pl

godziny urzędowania 8:00 – 16:00

Filia Leszno,  tel. 65526 30 08

ul. Jana Pawła II 12,64-100 Leszno

e-mail: woaleszno@rops.poznan.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30

środa 10:00 – 18:00