Konkurs Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd

Ogłaszamy Konkurs „ Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd”

Szukamy samorządów, które znalazły nowe, ciekawe rozwiązanie, wpływające na poprawę jakość życia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. migrantów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób starszych, osób z wysokiego kręgu ryzyka socjalnego i rodzin.

Nagrodzimy najlepsze z nadesłanych pomysłów!

Zapraszamy wielkopolskie gminy, powiaty, wraz z jednostkami pomocniczymi do przesyłania pomysłów zrealizowanych w latach 2019-2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia konkursu).

Jak zgłosić się do konkursu?

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

do dnia 25.09.2021 r. roku do godziny 15:00

lub

złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie formularza poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 25.09.2021 r. roku do godziny 15:00

Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu BIP oraz regulaminie załączonych poniżej: