Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

Ogłoszenie XII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” – 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” 2022. Obszarem działań w ramach XII edycji konkursu są: działania podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, upowszechnianie wiedzy o prawach osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalność na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechnianie wiedzy o prawach kobiet, sytuacji kobiet, przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2021 i/lub 2022 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 25 września 2022 r. do godziny 23:59 – osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

lub

złożyć przez platformę ePUAP do dnia określonego w Ogłoszeniu konkursowym (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania zgłoszenia w formie papierowej lub data wpływu w ePUAP).

O przyjęciu formularza w wersji papierowej decyduje data wpływu formularza do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania formularza pocztą lub kurierem.

Informacji udzielają:

 • Agnieszka Ginda: agnieszka.ginda@rops.poznan.pl, tel. +48 61 856 73 22,
 • Michał Mocek: michal.mocek@rops.poznan.pl, tel. +48 61 858 45 20.

Załączniki do pobrania:


[AKTUALIZACJA 2021-11-10] Ogłoszenie wyników XI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” – edycja 2021.

Województwo Wielkopolskie zgodnie z uchwałą Nr 3638/2021 z 27 maja 2021 r., przeprowadziło XI edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Celem Konkursu było j nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Tematem przewodnim XI edycji Konkursu były ochrona/ realizacja/upowszechnienie wiedzy o prawach kobiet/sytuacja kobiet z niepełnosprawnością/przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością/ich dyskryminacji.

Kapituła Konkursu dokonała zatwierdzenia formalnego 11 zgłoszeń konkursowych i dokonała wyboru Laureatów i Wyróżnionych w XI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” .

Laureatami XI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” zostali:

 1. Pierwsza Nagroda: Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO. Inicjatywa „Chodzieskie Centrum Usług Społecznych”. Nagroda finansowa: 20.000,00 zł.
 2. Druga Nagroda: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Inicjatywa „Punkt Profilaktyki Intymnej 24h dla mieszkańców Poznania”. Nagroda finansowa: 15.000, 00 zł.
 3. Trzecia Nagroda: Stowarzyszenie Na Górze. Inicjatywa „Rewolucja w twojej głowie”. Nagroda finansowa: 10.000,00 zł.

Wyróżnienia w XI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” otrzymali:

 1. Wyróżnienie Pierwsze: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie. Inicjatywa „Wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami w działaniach partnerskich w gminie Śrem”. Nagroda finansowa: 2.500,00 zł.
 2. Wyróżnienie Drugie: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Inicjatywa „Bierzemy sprawy w swoje ręce” – Kampania promująca aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Nagroda finansowa: 2.500,00 zł.

Dziękujemy Wszystkim za udział w Konkursie i gratulujemy Laureatom i Wyróżnionym!


Ogłoszenie XI edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2021”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi, inicjatywy) zrealizowanych w roku 2020 i/lub 2021 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest konkursem otwartym.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00

lub

złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie formularza poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00.

O przyjęciu formularza w wersji papierowej decyduje data wpływu formularza do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania formularza pocztą lub kurierem.

Załączniki do pobrania:


[AKTUALIZACJA 2020-11-12]

Ogłoszenie Wyników X Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2020 – PDF 476 KB

————————————————————————————————————————————————————————————–

Ogłoszenie X edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2020”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2019 i/lub 2020 (zakończonych do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego i dotyczy działań realizowanych dla jego mieszkanek i mieszkańców. Konkurs jest konkursem otwartym.

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem obowiązkowym – dokumentacją,  należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

lub przez platformę ePUAP do dnia (decyduje data stempla pocztowego w przypadku przesłania Zgłoszenia w formie papierowej lub data wpływu w ePUAP) określonego w Ogłoszeniu konkursowym z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2020”

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o Konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2020

Uchwała o Konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2020

Regulamin Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2020

Załącznik do Regulaminu Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami 2020


Dziewiąta edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2018 i/lub 2019 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2018 i/lub 2019 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z jego edytowalną wersją na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD) oraz dokumentację fotograficzną należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

z dopiskiem na kopercie
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2019”

– załączniki do pobrania

Ogłoszenie konkursowe_WOdOzN_2019
Uchwała 642_2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Regulamin Konkursu WOdOzN_2019
Załącznik-do-regulaminu_Formularz-zgłoszeniowy_Konkurs WOdOzN_2019


Ósma edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Zapraszamy organizacje, instytucje i inne podmioty społeczne działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 kwietnia 2018 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

– załączniki do pobrania

Ogłoszenie Konkurs 2018

Regulamin Konkursu
Uchwała Nr 5107 ZWW
załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy
załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy
Wyniki VII edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo niezmiernie miło jest nam poinformować o wynikach VII edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Laureatami VII edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami” zostali:

1 miejsce. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Tytuł inicjatywy/pomysłu: „Dodać skrzydeł”.

2 miejsce. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Tytuł inicjatywy/pomysłu: „Teleopieka – system opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

3 miejsce. Miasto i Gmina Gołańcz

Tytuł inicjatywy/pomysłu: „Program osłonowy „Pomoc gminy Gołańcz osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny”.

Ogłoszenie Wyników Konkursu 

Dziękujemy WSZYSTKIM za udział w Konkursie i GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!


Siódma edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty działające na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 września 2017 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

– załączniki do pobrania –

Ogłoszenie_Konkurs 2017

Uchwała Nr 3744 ZWW

załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

załącznik do uchwały – regulamin

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 6 października 2016 roku przyjął Informację o wynikach Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.

Poniżej znajduje się Informacja o wynikach Konkursu.

informacja-na-zarzad_ogloszenie-wynikow


GŁOSOWANIE CZAS START!

Miło nam poinformować, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Kapituły Konkursu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu, o rozpoczęciu GŁOSOWANIA w KONKURSIE WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Celem konkursu jest promocja i realizacja nowych w Wielkopolsce inicjatyw/pomysłów dotyczących rozwiązań służących pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami (INKLUZJI) w życiu społeczności lokalnej.

Szósta edycja Konkursu odbywa się w formule PLEBISCYTU ON-LINE, w którym mieszkańcy Wielkopolski – społeczność lokalna – głosuje na zgłoszoną przez swój samorząd lokalny w partnerstwie społecznym inicjatywę/pomysł.

LINK DO GŁOSOWANIA: www.wielkopolskaotwarta.pl

Zapraszamy do głosowania!


KONKURS WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH edycja 2016

W związku z podjęciem uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2115/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ZAPRASZAJĄ samorządy gminne i powiatowe z województwa wielkopolskiego w partnerstwie z lokalną organizacją społeczną do udziału w KONKURSIE.

Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo. Formularz należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami. Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo (zgodnie z Regulaminem).

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD/DVD lub pamięci USB (pendrive) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 20 lipca 2016 roku do godziny 14.00 na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

Celem VI edycji Konkursu jest:

 • promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej.
 • inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami społecznymi.

– kryteria oceny konkursowej –

Przy analizie zgłoszeń na etapie wyboru zgłoszeń do udziału w plebiscycie internetowym, Kapituła Konkursu bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wrażliwość– rozumianą jako istniejącą i rozwijaną przez Samorządy, jako świadomość na wyzwania ON we własnej społeczności lokalnej, jako wyzwalanie wrażliwości w innych – partnerach społecznych, społeczności lokalnej.
 • wyobraźnię– rozumianą jako kreowanie przez Samorządy nowych rozwiązań dla ON, nowych pomysłów, wspieranie istniejących i sprawdzonych w społeczności, patrzenie w przyszłość w celu tworzenia i budowania rozwiązań tu i teraz.
 • współuczestnictwo– rozumiane jako zaproszenie do współpracy wszystkich interesariuszy działań na rzecz ON i realizacja inicjatyw/pomysłów w partnerstwie społecznym, jako promowanie współpracy i budowa silnej społeczności lokalnej.

– nagrody i wyróżnienia –

Za zajęcie I miejsca w Konkursie jednostce samorządu terytorialnego reprezentującej partnerstwo przyznaje się nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15.000,00 zł na realizację pomysłu/inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz za zajęcie II i II miejsca w Konkursie odpowiednio 10.000 zł i 5.000,00 zł.

 – biuro obsługi Konkursu –

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Dział Koordynacji Integracji Społecznej
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. +48 61 8567334, +48 61 8567300

– informacje o Konkursie –

http://rops.poznan.ibip.pl/public/?id=199403
http://wielkopolskaes.pl/index.php/aktualnosci/392-konkurs-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych
http://www.umww.pl/ogloszenie-konkursu-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych
http://bip.umww.pl/292—489—kategoria_domyslna—ogloszenie-konkursu-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych
Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl, tel. +48 61 8567334

 – załączniki do pobrania –

Formularz zgłoszeniowy_Konkurs WOdN_2016
Regulamin Konkursu_WOdN_2016